Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. EmigrasjonChevronRight
 5. Brevet fra AmerikaChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Brevet fra Amerika

I perioden 1836–1915 utvandret over 750 000 nordmenn til Amerika. Brevene de sendte hjem, er i dag viktige kilder når vi skal få innsikt i hvorfor de dro, hvilke kår de levde under, og hvilken skjebne de fikk.

Konvolutt med navn og adresse. Faksimile.
Brevet Alfred Abrahamsen mottok fra vennen Ole Olsen i 1906. Ole og Alfred jobbet sammen som sagbruksarbeidere i California i tre år.

Arbeidsvandrere

Den første bølgen av arbeidsvandrere på 1800-tallet besto i hovedsak av gårdbrukere på jakt etter nytt jordbruksland. De som dro på 1900-tallet, var på jakt etter godt betalt arbeid. Blant dem var det nok også noen eventyrere som ønsket å se seg om i verden. De ulike fasene i den norske arbeidsvandringen til Amerika dokumenteres blant annet av brev og postkort sendt fra Amerika til familien Abrahamsen på Andabeløy i perioden 1880 til 1933. Andabeløy ligger rett øst for Hidra i Flekkefjord kommune i Vest-Agder.

Oppgave 1

Abraham Augustinusen blir født i 1842 og dør i 1935. Han drar ikke selv til Amerika, men det gjør vennen Tønnes Andreas Jakobsen. 17. desember 1880 sender Tønnes Andreas Jakobsen et brev til sin venn Abraham Augustinusen på Andabeløy der han forteller om livet i Amerika.

Kilde:

Filer

 1. I hvilken delstat i USA har Tønnes fått seg nytt land?
 2. Hvor mye jord har han fått i det nye landet?
 3. Hvordan beskriver han livssituasjonen sin i forhold til slik han hadde det i Norge?
 4. Hvor mange barn har han fått etter at han dro til Amerika, og hvor mange av disse er i live?
 5. Tønnes er opptatt av at det har vært et godt sildefiske i Flekkefjord. Hvordan har han fått greie på det?
Lars Alfred Abrahamsen sitter sammen med arbeidslaget sitt på en kjempestor trestokk. Fotografi.
Redwoodtrærne i California var kjempestore. Her sitter Lars Alfred Abrahamsen fra Andabeløy til venstre for mannen som troner øverst på trestokken.

Oppgave 2

Lars Alfred Abrahamsen (f. 1879 og d. 1966) er sønn av Abraham Augustinusen. I 1902 drar han som matros med Hvide stjerne til San Francisco. I 1906 flytter han tilbake til Norge. I folketellingene fra 1910 står han oppført med yrket «gårdbruker og fisker».

Kilder:

Filer


 1. Alfred får jobb som sagbruksarbeider i Scotia i California. Søk på Internett etter informasjon om Scotia. Hvor ligger dette stedet, og når ble byen grunnlagt?
 2. Når fikk byen jernbaneforbindelse?
 3. Søk etter informasjon om Scotia sawmill (sagbruk). Når ble sagbrukene i Scotia etablerte, og hva slags tømmer ble levert til disse sagbrukene?
 4. Hvorfor var det behov for mye tømmer i California nettopp på denne tida?
 5. Studer det brevet Alfred sender til foreldrene 20.desember 1904. Han forteller at han har vært ute for en ulykke. Hvilke skader har han fått?
 6. Hvor mange penger sender han hjem denne jula?
 7. Studer det brevet Alfred sender til sine foreldre 5. februar 1905. Han spøker med at han er blitt så godt kjent på hospitalet (sykehuset). Hva er grunnen til det?
Tre voksne og to barn i et gammelt sagbruk. Fotografi.
Alfreds venn, Ole Olsen Undhammer, fotografert på sagbruket. Her sitter han i hvit skjorte midt på bildet.

Oppgave 3

I 1906 er Alfred Abrahamsen tilbake i Norge. Han får et brev fra vennen Ole Olsen som fremdeles bor i Amerika.

Kilde:

Filer

Eksempel på digital fortelling:

Nanna Broch og Østkantutstillingen

 • Les brevet nøye.
 • Lag deretter en digital fortelling om livet i Amerika der fortellerstemmen tilhører Ole Olsen. Fortellingen kan bestå av stillbilder og lyd, eller av stillbilder og tekst i form av «snakkebobler».

Oppgave 4

I 1907 får Alfred sønnen Arthur G. Abrahamsen. 14. april 1925 reiser Arthur til USA. Da er han 18 år gammel. Som grunn for at han ønsker å emigrere, skriver han «liten arbeidsfortjeneste». Arthur var, ifølge sin bror, både dyktig og sympatisk, og han klarte derfor lett å skaffe seg jobber i USA, selv i de tunge depresjonsårene.

Kilder:

Filer

 1. I USA er «Black Tuesday» et kjent begrep. Hva skjedde på denne dagen i 1929?
 2. Hvorfor tror du det var vanskelig å skaffe seg arbeid i New York i 1933?
 3. Studer brevet som Arthur Abrahamsen sender til sin mor 25. mars 1933. Hvordan liker han seg i Amerika, og hvilke framtidsplaner har han?
 4. I mai 1933 mottar familien et brev fra politimesteren i Kingburg i California. Hva har hendt med Arthur?

Læringsressurser

Emigrasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale