Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. EmigrasjonChevronRight
 5. Barnevandringene på AgderChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Barnevandringene på Agder

På 1800-tallet var nøden stor i de indre bygdene i Vest-Agder. Gårdene var små, og foreldrene klarte ikke å brødfø de store barneflokkene. Barn helt ned i sju–åtteårsalderen ble sendt østover til Birkenes eller Grimstad for å tjene i sommerhalvåret.

Gjetergutt med kyrne sine. Maleri.
Gjetergutt med kyrne sine. Maleri av Christian Skredsvig fra 1887.

Oppgave 1

Kilder

Filer

Barnearbeid i Norge

FN-sambandets temaside om barnearbeid

 1. «Faredagen» var tidligere en viktig dato, både på høsten og våren. Finn ut hva begrepet betyr, og hvilke datoer som er «faredager».
 2. Studer skoleprotokollen fra Laudal skole for årene 1866–1868. Hvor mange barn møtte ikke opp til eksamen ved skoleslutt?
 3. Hva kan grunnen være til at barna var fraværende?
 4. Les fagartikkelen «Barnearbeid i Norge». Hvilke lover gjaldt for barnearbeid i Norge på 1800-tallet?
 5. Hva sier arbeidsmiljøloven om barnearbeid i Norge i dag?
 6. Studer FN-sambandets temaside om barnearbeid. Hvor stort omfang har barnearbeid i vår tid, og hva kan grunnen være til at barn helt ned i sjuårsalderen fremdeles er i arbeid?

Oppgave 2

Barnevandring

0:00
Barnevandring

I dette amatøropptaket forteller Birger Gauslaa (født i 1903) om barnevandrerne. Han vokste opp i Vestre Moland utenfor Lillesand. Opptaket ble gjort av Hartvig Danevig i 1970.

Fortellingene om barnevandrerne har levd på folkemunne i Agder i hundre år. Lytt til opptaket der Birger Gauslaa forteller om barnevandrerne.

 1. Hva mener informanten er grunnen til at barna kom vandrende den lange veien fra bygdene i vest?
 2. Hva hadde de med seg?
 3. Hva slags mat fikk gjeterguttene der de var i tjeneste?
 4. Hvorfor tror du det var nødvendig med gjetere på 1800-tallet?
 5. Blant de aller eldste finnes det fremdeles noen som har vært gjetergutter og gjeterjenter i barndommen. Be et eldre familiemedlem, eller en annen eldre person som du kjenner, fortelle om hvordan det var å gjete. Skriv ned fortellingen og presenter den for resten av klassen.

Oppgave 3

Filer

Barnevandrerne setter spor i arkivene

Aftenposten 8. sept. 2015: Enslige barn på 10 år søker asyl

 1. Studer skoleprotokollen fra Vigmostad i 1878. Hva forteller denne protokollen om skolejenta Karen Oline Sørensdatter (alder, karakterer, fravær, årsak til fravær)?
 2. Lag et fiktivt intervju med Karen Oline der hun forteller om det som skjedde våren 1878.
 3. I vår tid kommer mange enslige mindreårige til vårt land. Bak seg har de en strabasiøs og farlig reise. Les intervjuet med 12-åringen Adnan fra Afghanistan. Hvilke likheter finner du mellom historien til Adnan og historien til Karen Oline?

Læringsressurser

Emigrasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale