Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. EmigrasjonChevronRight
  5. ArbeidsvandringeneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsvandringene

Store menneskemengder er på vandring i Europa i dag. Mange kommer fra land preget av armod og nød. De søker arbeid og velstand for seg og sine, slik også nordmenn har gjort det i århundrer.

En familie tar avskjed med besteforeldre før avreise. Tegning.
Avskjedstimen kunne være tung. Mange familier så hverandre aldri igjen. Fargelitografi fra 1858 av Knud Bergslien og Adolph Tidemand.

På 1600- og 1700-tallet reiste mange vestegder til Nederland for å skaffe seg arbeid. På 1800- og 1900-tallet dro mange til Amerika. Mange barn fra Vest-Agder dro østover for å arbeide på storgårdene der i sommerhalvåret.

Arbeidsvandringer i vår tid

De siste ti årene har Norge opplevd en massiv tilstrømming av arbeidskraft. EU-utvidelsen i 2004 førte til en sterk vekst i arbeidsinnvandringen, og siden 2007 har det kommet omkring 20–25 000 arbeidsinnvandrere hvert år.

Finanskrise, arbeidsledighet og lave lønninger har gjort at mange søker lykken i Norge hvor arbeidsledigheten har vært lav og lønningene høye. Den største gruppen kommer fra EU-landene i Øst-Europa, særlig Polen og Litauen. Mange kommer også fra nabolandet vårt, Sverige. Historisk er denne store arbeidsinnvandringen til Norge et nytt fenomen.

Egder på vandring

Tidligere var det nordmennene som flyttet for å skaffe seg arbeid. Norge var fattig, og ofte måtte folk reise bort for å livberge seg og familien sin. I Vest-Agder var gårdsbrukene særlig små og jorda særdeles skrinn. Mange måtte derfor ut fra egen bygd og eget område for å finne seg arbeid. Arbeidsvandringene ble et typisk trekk ved historien i denne landsdelen.

På 16- og 1700-tallet reiste mange til Nederland. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet dro store deler av befolkningen fra Agder til Amerika. Ofte var det snakk om arbeidspendling, hvor man var borte noen år og hjemme noen år.

Yohan barnevandrer Filmen Yohan barnevandrer er basert på fortellinger om barnevandringene fra indre Vest-Agder til storgårdene rundt Grimstad.

Barnevandringene

Langt fra alle arbeidsvandringer gikk utenlands. Fra Agder kjenner vi fenomenet «barnevandringene». Dette var store barneflokker fra indre bygder i Vest-Agder som for 100–150 år siden gikk til de rikere gårdene på kysten lenger øst for å skaffe seg gjeterarbeid i vår- og sommerhalvåret. Det finnes mange beretninger om disse fattige barbeinte barna som måtte forlate familie og skole for å være gjetere i skogene på Agder.

Læringsressurser

Emigrasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale