Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. EmigrasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Emigrasjon

Når folkegrupper emigrerer eller utvandrer, har det som regel bakgrunn i flere årsaker. Under dette emnet skal vi først og fremst snakke om utvandringen til USA, men vi ser også blant annet på arbeidsvandringer til Nederland.

Ole Hatli fra Rindal utvandret til Amerika i 1904. Bilde fra Amerikabåten. Foto

For mange som har emigrert, uansett hvilket land de emigrerte fra, eller hvor reisen deres sluttet, var det en rekke faktorer som påvirket beslutningen om å reise fra hjemlandet.

Vi snakker ofte om det som på engelsk heter "push- og pull-faktorer". Alså er det noe hjemme som "dytter" eller påvirker noen til å reise. Det kan være dårlige kår, lite arbeid, fattigdom og annet. En annen ting er det som trekker. For de første som reiste til USA, var mulighetene til fri eiendomsrett til jord viktig. For de som reiste senere, var amerikabrevene hjem en viktig årsak til at man ønsket å reise etter.

Fra Norge var det også mange, særlig fra Sørlandet, som reiste til Nederland for å få jobb. Denne typen emigrasjon kaller vi gjerne arbeidsvandringer.

Av arbeidsvandringer har vi også innvandringen fra Sverige. Dette er ikke noe nytt, tvert imot. Fra midten av 1800-tallet og i flere tiår framover vandret store grupper med svensker til Norge for å få seg jobb på grunn av dårlige forhold i hjemlandet.

Læringsressurser

Emigrasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?