Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
  5. Sosiale forhold 1500–1800ChevronRight
  6. Arbeidernes opprør ved Røros kobberverk i 1670ChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Arbeidernes opprør ved Røros kobberverk i 1670

Den 5. mai 1670 skrev arbeiderne ved Røros kobberverk brev til Norges kansler Ove Bjelke. Bakgrunnen var at de ikke fikk utbetalt lønn for arbeidet. Bergdirektør Irgens lovet Bjelke at han skulle anstrenge seg for å imøtekomme kravet fra arbeiderne. Men betalingen lot vente på seg.

Brev fra arbeiderne ved Røros Kobberverk til Norges kansler Ove Bjelke. Scannet kilde.

Representanter for arbeiderne til København

Arbeiderne bestemte seg da for å sende fire representanter til kongen i København. Der fikk de «fortrøstning» om et gunstig svar. Visestattholderen engasjerte seg i saken og oppnevnte en undersøkelseskommisjon. Da heller ikke dette ga noe resultat, besluttet arbeiderne å sende en representant for å hente svaret fra kongen.

Til dette valgte de en av de tidligere utsendingene; Spell Ola. Han satte i gang med innsamling av reisepenger til København. Men da bergdirektør Irgens fikk høre om dette, ble Spell Ola satt i arresten med lenker om anklene. Dette provoserte arbeiderne, og den 10. oktober samlet de seg på Hittersjøen som var islagt. Der ble de enige om å befri arrestanten fra fengselet.

Angrepet på bergverksdirektøren

Bevæpnet med økser, stokker og geværer bega de seg til huset hvor en av partisipantene (forklaring); Joachim Irgens holdt til. Der var også direktøren Henning Irgens. Arbeiderne stilte seg opp i en truende halvsirkel foran huset og forlangte å få snakke med Henning Irgens. Henning og Joachim Irgens trakk sine kårder og angrep flokken. Arbeiderne gikk til motangrep og slo raskt Joachim Irgens til jorden. Det som reddet livet hans, var en stor hatt og hans kone. Fru Irgens var gravid, men hev seg likevel inn i kampen. Hun kastet seg over sin mann for å beskytte ham. Arbeiderne ønsket ikke å skade fru Irgens og trakk seg derfor tilbake.

Til kasjotten

Folkene gikk deretter til arresten, som også ble kalt mørkestuen. Døren var så kraftig at de ikke greide å få den opp. Arresten var et solid laftet tømmerhus. Noen fikk da ideen med å jekke tømmerstokkene fra hverandre. Det ble hentet en donkraft (forklaring), og karene fikk lagd en åpning i veggen. Deretter slo de løs bolten som lenket Spell Ola og fulgte ham i triumf til hans hus.

Medhold fra kongen

Det arbeiderne ikke visste, var at kongen allerede hadde gitt dem medhold i de fleste av deres krav. Irgens forlangte at de skyldige skulle straffes for deres oppførsel. Det ble nedsatt en forhørskommisjon som gikk grundig inn i saken. Kommisjonen konkluderte med at arbeiderne hadde rett i kravet om langvarig uteblivelse av lønn. De mente likevel at de skyldige burde straffes, som et eksempel for andre. Dette ble ikke tatt til følge av kongen, og han besluttet å tilgi de opprørske arbeiderne.

Læringsressurser

Sosiale forhold 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale