Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
  5. Sosiale forhold 1500–1800ChevronRight
  6. «Smak» blir viktigChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

«Smak» blir viktig

De få som hadde mulighet til å skaffe seg mye mer enn det aller nødvendigste i starten av 1700-tallet, hang fremdeles igjen i de gamle tiders måter å vise fram at de hadde rikdom og makt. Forbruket deres var kjennetegnet av ødsling.

Ulike samfunnsgrupper på Bradbenken ved Bergenshus festning, ca 1800. Prospekt.
Ulike samfunnsgrupper ved Bergenshus festning, ca 1800.

Siden få hadde mulighet til å skaffe annet enn det strengt nødvendigste, var et overdådig forbruk alt noen trengte for å markere seg.

En kunne for eksempel kaste mynter omkring seg, og slik vise både at man var rik, men også villig til å gi noe til sine undersåtter. Mer jevnbyrdige kunne imponeres gjennom storstilte banketter der kostbare presentasjoner var viktigere enn hva maten smakte. Dermed oppstod kompliserte matskulpturer av fantasidyr, og retter der krydder var tilsatt for å vise at verten hadde ressurser til å skaffe slikt fra alle verdens hjørner.

Markering av «god smak»

Etter hvert som stadig mer varer ble tilgjengelig for flere, var ikke bare det å eie en ting nok for å skille seg ut. Man måtte også kjenne kodene for hvordan man brukte tingene på «riktig» måte i sosiale anledninger. Kodene var, og er, uutalte, men kjente man dem, hadde man «god smak». I siste halvdel av 1700-tallet, og gjennom århundret etter, var «god smak» sterkt knyttet til kontroll av selvet, altså kropp, appetitt og temperament. Nøysomhet ble en dyd man skulle etterleve.

Uttrykke egen identitet

Ødsling og overdådighet var dermed «ut». Men ved at ting og varer ble mer tilgjengelig for flere på 1700-tallet, ga det også muligheten for flere til å uttrykke egen identitet. Å drikke den nye drikken kaffe fra en porselenskopp, en steintøyskopp eller en trekopp signaliserte til andre hvor i det sosiale hierarkiet man befant seg. Det samme gjorde tekstilene som klærne var laget av, tobakken man tygget eller røykte, bildene på veggene eller maten, og måten, man spiste på.

Alle de nye varene som gjennom 1700-tallet ble tilgjengelig for flere, gjorde dermed ikke bare omgivelsene for mange litt mer behagelig, men åpnet også for at noen flere kunne uttrykke litt mer av sin egen identitet gjennom forbruket sitt.

Læringsressurser

Sosiale forhold 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale