1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
  5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
  6. Håndverkere og håndverksproduksjonChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Håndverkere og håndverksproduksjon

I denne oppgaven skal du bruke forskjellige kilder på nettet for å svare på spørsmål om håndverksproduksjon.

Oppgave

Kilder:

Historiske toll- og skipsanløpslister: Norske havner

Digitalarkivet: Folketellingen av 1801

  1. Med utgangspunkt i halvfabrikat som kom til havna nærmest der du bor, hva slags industri eller videreforedling fant sted?
  2. Med utgangspunkt i folketellingen for 1801, finn ut hva slags håndverkere som var aktive i ditt område.

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale