1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
  5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
  6. Eksport av trelastChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Eksport av trelast

I denne oppgaven skal du først forklare handelen med trelast, før du skal bruke tollister for å finne ut mer om trelasteksporten.

Oppgave

Kilde

Tollistene: Varelister norske tollsteder

  1. Beskriv hvordan handelen med trelast forandret seg fra tidlig på 1500-tallet til seint på 1700-tallet.
  2. Med utgangspunkt i tollister for havna nærmest der du bor, finn ut hvor mange ulike typer trelast som ble eksportert, og til hvilke land trelasten ble eksportert.

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale