1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
  5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
  6. Eksport av fiskevarerChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Eksport av fiskevarer

I denne oppgaven skal du jobbe med Historiske toll- og skipsanløpslister som kilde for å lære mer om eksport av fiskevarer fra Norge.

Oppgave

Ta for deg eksporten av fiskevarer fra Bergen og Trondheim ved å sjekke kilden:

Oversikt over havner og vareslag

Hvor mange ulike fiskevarer kan du identifisere?

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale