Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Norge 1500–1800ChevronRight
 5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
 6. Krigens konsekvenser for handel på 1700- og tidlig 1800-talletChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Krigens konsekvenser for handel på 1700- og tidlig 1800-tallet

Krig, og hvordan et land forholder seg til andre lands kriger, kan ha stor betydning for handelen. Dette var særlig tilfellet for Danmark-Norge i siste halvdel av 1700- og starten av 1800-tallet.

Folk som flykter. København blir bombardert av krigsskip. Illustrasjon.
København blir bombardert i 1807.

Dansk-norsk nøytralitet

Ved å føre en nøytralitetspolitikk klarte Danmark-Norge lenge å holde seg utenfor de store krigene som ellers raste i Europa og verden, slik som sjuårskrigen 1756–63, den amerikanske uavhengighetskrigen 1775–84 og de første årene av Napoleonskrigene.

Under krigene var handelen begrenset, særlig for de krigførende. Nøytraliteten garanterte at dansk-norske skip fritt kunne handle med alle, også de krigførende landene. Dette gav unik markedstilgang, og mange norske handelshus bygget seg opp i disse årene ved å frakte ikke bare norske varer, men også varer for de krigførende landene.

Tollbygningen ved Themsen, London. Tegning.
Under de første årene av Napoleonskrigene sikret nøytraliteten at dansk-norske skip kunne handle fritt med alle, også Storbritannia. Bildet viser tollbygningen Custom House ved Themsen.

Inn i krigen fra 1807

Nøytralitetspolitikken fungerte fram til 1807 da britene, som en del av Napoleonskrigene, bombet København. Med det ble Danmark-Norge dratt inn i krigen, og handelen stanset i stor grad opp. Britene blokkerte norskekysten og hindret forsyninger av blant annet korn. Sammen med usedvanlig harde uår resulterte det i matmangel i hele landet. Diktet om Terje Vigen er kanskje det som best viser hvordan handelsblokaden fikk konsekvenser for helt vanlige folk.

Konsekvenser for trelasteksporten

Også den norske eksporten ble hardt rammet i disse årene. Når Storbritannia nå var blitt fienden, mistet trelasten hovedmarkedet sitt, og regninger og gjeld forble dermed ubetalt. Etter at krigen var over, ble det klart at den hadde satt varige spor i handelsmønsteret; etter 1814 valgte Storbritannia å fortsette med høye tollbarrierer for å holde utenlandsk tømmer ute av landet. I stedet favoriserte de tømmer fra egne kolonier, særlig i Nord-Amerika.

Fiskeeksporten

For fiskeeksporten var konsekvensene av krigen mindre. Nøytraliteten gjorde at de norske skipene som fraktet fisk, fikk fortsette handelen som før. Under selve krigsårene var den norske fisken holdt ute av sine vanlige markeder i Frankrike, Spania og Portugal. Men med freden fikk den komme relativt problemfritt tilbake til disse.

Napoleonskrigene fikk dermed større langsiktige konsekvenser for det tømmereksporterende Øst-Norge enn det fikk for det fiskeeksporterende Vest-Norge.

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgave: Det danske ostindiske kompani

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Kildemateriale