1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
  5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
  6. Innføring til norske havnerChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Innføring til norske havner

Bruk toll- og skipsanløpslistene til å svare på spørsmålene nedenfor. Ta utgangspunkt i den havnen som var nærmest ditt nærområde.

Oppgave

Kilder: Historiske toll- og skipsanløpslister: Toll-listene

Historiske toll- og skipsanløpslister: Skipsanløpslistene

Tips til andre kilder:

  1. Finn ut hvilke land og havner som ditt lokale tollsted handlet med. Endret det seg over tid, og i så fall hvordan?

  2. Hvilke varer var de viktigste som ble ført inn og ut?

  3. Forklar endringene med utgangspunkt i økonomiske, politiske og sosiale forhold.

  4. Velg en kaptein, og se om du kan følge handelsruten hans. Kan du finne ut mer om ham gjennom andre kilder?

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale