1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Norge 1500–1800ChevronRight
 5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
 6. Innføring til norske havnerChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Innføring til norske havner

Bruk toll- og skipsanløpslistene til å svare på spørsmålene nedenfor. Ta utgangspunkt i den havnen som var nærmest ditt nærområde.

Christiania Havn i 1800. Trykk.

Oppgave

Kilder: Historiske toll- og skipsanløpslister: Toll-listene

Historiske toll- og skipsanløpslister: Skipsanløpslistene

Tips til andre kilder:

 1. Finn ut hvilke land og havner som ditt lokale tollsted handlet med. Endret det seg over tid, og i så fall hvordan?

 2. Hvilke varer var de viktigste som ble ført inn og ut?

 3. Forklar endringene med utgangspunkt i økonomiske, politiske og sosiale forhold.

 4. Velg en kaptein, og se om du kan følge handelsruten hans. Kan du finne ut mer om ham gjennom andre kilder?

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgave: Det danske ostindiske kompani

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Kildeoppgave: Norge og trekanthandelen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff