1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
  5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
  6. Kildeoppgave: Norge og trekanthandelenChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Kildeoppgave: Norge og trekanthandelen

Norge og nordmenn deltok også i trekanthandelen. Dette skjedde dels gjennom forbruk av varer som ble produsert av slaver, og dels gjennom handel med de dansk-norske koloniene i Karibia, ofte kalt Vest-India på 1700-tallet.

Opppgave

Nettsted for historiske toll- og skipsanløpslister

Historiske toll- og skipsanløpslister

Kilde:

Land som Norge handlet med

Toll- og skipsanløpslister: Fjerne havner og land

Bruk tollistene for norske havner på 1700-tallet for å finne ut hvilke varer som kom til Norge fra Amerika og Karibia/Vest-India.

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale