1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Norge 1500–1800ChevronRight
 5. Næringslivet i Norge 1500–1800ChevronRight
 6. Det danske ostindiske kompaniChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Det danske ostindiske kompani

Det var ikke bare Holland som drev handelsvirksomhet i Østen, også Danmark-Norge, Sverige, Frankrike, Portugal, England og flere andre europeiske land drev slik virksomhet.

maleri europeisk handel i Kina
Danmark-Norge var et av landene som hadde handelskontor i Canton i Kina.

Det danske ostindiske kompani

Det danske ostindiske kompani ble stiftet i 1616 av kong Christian IV av Danmark-Norge. Kompaniet skulle drive handel med India. På lik linje med det Hollandske kompaniet (VCO), fikk det dansk-norske kompaniet også kongelig tillatelse til å drive krig, etablere festninger og inngå traktater. Kompaniet ble en viktig brikke i etableringen av Danmarks kolonirike.

Handel med Østen

Hensikten med virksomheten til de europeiske kompaniene var å drive import av varer til Europa. Det var særlig krydder, finere stoffer og etter hvert te som var etterspurt i Europa. Problemet var at de asiatiske handelsmennene ikke var særlig interessert i europeiske varer. Dette ble et problem for de europeiske kompaniene, og de fant ut at dette kunne løses på tre måter.

For det første kunne man betale med edelmetall eller noen europeiske varer som var interessante for asiatene. Edelmetallet stammet i stor grad fra Spanjolenes kolonier i Mellom- og Sør-Amerika. For det andre kunne kompaniene betale for varene med overskuddet de fikk fra handel de drev mellom de asiatiske land. Den siste løsningen var å låne penger på det indiske marked. Det var dette siste som ble en stor byrde for danskenes kompani, og som medførte større utgifter enn inntekter. Resultatet av handelen var at mye av det sølvet og gullet som spanjolene fraktet hjem til Europa fra Amerika etter hvert havnet på asiatiske hender.

Trankebar - dansk hovedsete i India

Dansborg, Trankebar
Festningen Dansborg i Trankebar på østkysten av den indiske halvøy. Dansborg var den første danske besittelsen i østen.

Den første danske besittelsen i østen ble Trankebar på østkysten av den indiske halvøy. Her ble det etablert en festning som fikk navnet Dansborg. Dette ble det danske hovedsete i India helt fram til 1845, da britene kjøpte kolonien.

Kolonieventyret ble preget av noen oppturer, men mest nedturer for danskene. Flere skip forliste, og handelen var i perioder feilslått. I likhet med de andre europeiske kompaniene var også danske og norske embetsmenn fristet av korrupsjon for å berike seg selv. Statsadministrasjonen i Danmark var svært langt unna, og enkelte embetsmenn opererte som småkonger. I kortere tidsrom var det danske kompaniet nedlagt. Trankebar ble da blant annet benyttet til havn for pirater som opererte i Bengalbukten.

Smugling

I deler av 1600- og 1700-tallet sto Danmark-Norge utenfor konfliktene mellom de Europeiske stormakter. Tvillingriket kunne da operere som mellomledd for europeiske smuglere. Danskene gjorde gode penger på å selge kinesisk te til engelske smuglerskip i India. Det hendte også at franske og nederlandske handelsskip seilte under dansk flagg når revolusjonskrigene raste i Europa.

Universitet i dansk koloni

En annen dansk koloni i India var Fredriksnagore (Serampore). Den lå innerst i Bengalbukten. Her etablerte tre baptistprester det første universitet i India 1819. På 1700-tallet var en nordmann, trønderen Ole Bie, kongens representant der. Av inderne ble han sett på som en stor organisator og forretningsmann, men i Danmark ble han beskyldt for korrupsjon. Til tross for dette ble han sittende som kongens mann i 30 år.

Fortet Dansborg i Trankebar er i dag museum over danskenes virksomhet gjennom over 200 år i India.

Kilder:

 • Dansk kolonihistorie. Indføring og studier. Redaksjon: Peter Hoxer Jensen, Leif Haar m.fl. Forlaget Historia, 1981.
 • Ole Feldbæk og Ole Justesen. Kolonierne i Asien og Afrika. I Danmarks historie. Politikens forlag, 1980.
 • Sindre W. Aarsbog. For en neve gylden. Trøndere i hollandsk østindia ca. 1600 – 1800. Artikkel i Trondhjemske Samlinger, 2004.
 • Yngvar Ustvedt. Trankebar. Nordmenn i de gamle tropekolonier. Cappelen Damm, 2001.

Læringsressurser

Næringslivet i Norge 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgave: Det danske ostindiske kompani

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Kildemateriale