Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Norge 1500–1800ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Norge 1500–1800

Emnet Norge 1500–1800 tar for seg både næringstuviklingen og de sosiale forholdene i perioden.

Utsikt over Skien anno 1800. Bybebyggelse med jordbruk i forkant og i bakgrunnen. Maleri.

I løpet av perioden 1500–1800 fikk vi en rivende utvikling i det norske næringslivet. Denne utviklingen påvirket også de sosiale forholdene i befolkningen.

Handel med trelast, fisk og metaller skjøt fart. Denne utviklingen handlet mye om at markedet ble viktigere, og at selvberging fikk mindre plass. Norske varer ble eksportert til europeiske havner, og stadig flere mennesker ble involvert som produsenter.

Økt eksport ga økt import og ikke minst økt forbruk. Derfor er det i denne perioden forbrukersamfunnet begynner å gjøre seg gjeldende. Denne forbruksveksten hadde innvirkning på de sosiale forholdene. En annen påvirkning på sosiale forhold var arbeidsforholdene og et begynnende arbeidsopprør, blant annet i gruvesamfunnene.

Emner

Norge 1500–1800