Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. OpplysningstidenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Opplysningstiden

Opplysningstid er et begrep som blir brukt om de politiske, filosofiske og sosiale ideene som slo igjennom i Europa i siste halvdel av 1600-tallet. Opplysningstiden varte fram til ca. 1800. I denne perioden ble det gjort mange oppdagelser som har hatt stor påvirkning på det europeiske samfunnet.

En samling av distingverte gjester i en salong hos Madame Geoffrin på 1700-tallet. Av gjestene er bl.a. Rousseau, Diderot og Montesquieu. Maleri.

Det skjedde også store endringer i synet på enkeltmenneskets plass og rolle i samfunnet. Mange av de grunnleggende verdiene i vårt samfunn ble utviklet under opplysningstiden: menneskerettighetene, det moderne demokratiet og et rettsvesen der alle er like for loven.

Men før vi gir oss i kast med opplysningstiden og de konsekvensene den hadde for ettertiden, skal vi se på bakgrunnen for at en slik omfattende endring i synet på menneskene, naturen og samfunnet kunne skje. Store deler av grunnlaget ble lagt under den perioden vi kaller renessansen.

Læringsressurser

Opplysningstiden

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter