Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstidenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden

Historiefaget dreier seg ofte om krig, politikk og enkelthendelser. Men vel så viktig for å forstå historien er de lange linjene – endringer i holdninger og samfunnsforhold over tid. Endringene i samfunnet kommer gjerne til uttrykk gjennom arkitektur, musikk og billedkunst.

En familie bor på gangen på Rodeløkka rundt 1930. Foto.

Vi ser også ofte at kunstuttrykkene går foran og setter dagsorden for politikk og samfunnsendringer.

Her skal vi undersøke hvordan uttrykk innenfor arkitektur, musikk og billedkunst har reflektert samfunnet og tiden uttrykkene oppsto i. Vi skal se både på hvordan uttrykkene oppsto som et resultat av samfunnsendringer, og hvordan de kunne være med på å trekke samfunnet i nye retninger. Undersøkelsen vår begynner i Norge etter andre verdenskrig, og vi ser først på hvordan arkitekturen ble til i møtet med boligmangel og ny teknologi.

Læringsressurser

Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Kvinne, hustru, mor - en reklameanalyse

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.