1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. MiddelalderenChevronRight
  5. Kristningen av NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kristningen av Norge

Les fagstoff om innføringen av kristendommen i Norge og reflekter over hvordan dette påvirket samfunnet.

Detalj av Kulisteinen fra Kuløy. Runesteinen beskriver kristningsprosessen i Norge. Foto.

Oppgave

  1. Skriv en kort tekst der du reflekterer over hvordan innføringen av kristendommen påvirket samfunnet. Tenk spesielt på hva som forandret seg, og hva som forble det samme.
  2. Hvordan var kristningen av Norge preget av både brudd og kontinuitet?

Læringsressurser

Middelalderen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale