Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Historieforståelse og metoder ChevronRight
 4. Å presentere historiske personerChevronRight
 5. Kildeoppgave: Barnedrap og TukthusetChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Historisk materiale

Kildeoppgave: Barnedrap og Tukthuset

Fra slutten av 1700-tallet preget opplysningstidens tanker deler av dansk-norsk rettsvesen. Noen forbrytelser ble nå sett mildere på. Et middel for å få ned antall barnedrap, var å fjerne straffen for fødsel utenfor ekteskapet. Men skammen var fortsatt like stor, det ser man i denne saken.

I 1800 var det å føde utenfor ekteskap forbundet med stor skam. Hundre år tidligere kunne man risikere fengselsstraff om man fødte utenfor ekteskap. Om du i tillegg drepte ditt nyfødte barn, kunne du risikere dødsstraff. Dødsstraff for barnemord var også gjeldende i 1800.

Kildeoppgave

Her vil du finne utdrag fra Trondhjem Bygfogds Bytingsprotokoll i 1807. Det er også en kilde fra tukthuset i Trondheim.

Kilde 1: Utdrag fra Trondhjem Byfogds Bytingsprotokoll 1807, Karen Olsdatter

bytingsprotokoll 1807 Karen Olsdatter

Transkripsjon og oversettelse til moderne språk: Bytingsprotokollen

Kilde 2: Innførsel i Tukthusprotokoll

Tukthusprotokoll

Les kildene og svar på spørsmålene:

 1. Hva forteller Bytingsprotokollen om Karen sin barndom?
 2. Som 19 åring hadde Karen allerede vært i arbeid i 11 år. Hvorfor tror du mange barn hadde det slik? Hva forteller det oss om samfunnet i begynnelsen av 1800?
 3. Hvilket inntrykk får vi av Karen ved å lese rettsprotokollen?
 4. Virker hennes forklaring troverdig?
 5. Forsøk å tyde det som står i Tukthusprotokollen. Klarer du å finne ut hvilken straff hun fikk?

Læringsressurser

Å presentere historiske personer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Historien om Tov Murukleiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Kildemateriale

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Prøv deg på slektsforskning

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.