Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Historieforståelse og metoder ChevronRight
  4. Historie + statistikk = sant?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Historie + statistikk = sant?

Når historikere diskuterer, bruker de ofte først og fremst kvalitative metoder for å støtte opp under argumentene sine. Eksempler på slike er tekstanalyser av skriftlige kilder som dagbøker, brev eller møtereferater.

Side fra en kirkebok. Foto av kilde.

Det er likevel ingen ting i veien for at historikere også kan bruke statistisk materiale og kvantitative metoder. Ofte vil statistikken kunne fungere som en støtte, eller et supplement, til de kvalitative kildene og historikerens analyser.

I en historisk analyse skal ikke statistikken stå alene. Resultatene må settes i sin historiske sammenheng. Kvalitative kilder er viktige for å utdype og forklare de statistiske funnene. Som historiker er statistikk derfor bare ett av flere nyttige verktøy. Før man bruker det, er det viktig å kjenne til styrker og svakheter ved metodene man vanligvis bruker.

Læringsressurser

Historie + statistikk = sant?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?