Hopp til innhold

 1. Home
 2. TyskChevronRight
 3. 4 In der SchuleChevronRight
 4. Aktivitäten für die ganze KlasseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Aktivitäten für die ganze Klasse

Her er noen forslag til aktiviteter der elevene får brukt både kropp og snakketøy. I tillegg repeterer de tyske ord og uttrykk. God fornøyelse!

Person som holder en skjøteledning. Foto.

1 Eier etterlyst!

Å øve på eiendomsord

 • Elevene jobber i små grupper på tre til fem.
 • Hver elev legger tre skoleting på bordet.
 • Så spør elevene hverandre om hvem som eier tinga.

Hvis elevene trenger litt hjelp i starten

 • Hver elev tar først fram tre papirark og bretter arka i to. 

 • På hvert ark skriver eleven navnet på en av gjenstandene, med rett form av eiendomsorda foran. 

 • På den ene sida av arket skal ordet ha rett form av mein/dein framfor seg, på den andre sida rett form av sein/ihr.
 • Eksempel: meine/deine Mappe på den ene sida, seine/ihre Mappe på baksida. 

 • Hvert navneark blir så plassert sammen med den aktuelle gjenstanden.

Variant A

 • En elev starter, peker på en gjenstand og spør naboen sin: Ist das dein Laptop?
 • Naboen svarer: Stimmt, das ist mein Laptop / Nein, das ist nicht mein Laptop.
 • Deretter snur naboen seg mot nestemann og spør: Ist das deine Mappe?
 • osv.

Variant B

 • En elev starter, peker på en av gjenstandane på bordet og spør naboen sin: Ist das Marias Laptop?
 • Eieren av gjenstanden nikker eller rister på hodet. Naboen svarer: Nein, das ist nicht ihr Laptop. / Stimmt, das ist ihr Laptop.
 • Deretter spør han eller hun nestemann: Ist das Toms Mappe?
 • Vedkommende svarer: Nein, das ist nicht seine Mappe. / Stimmt, das ist seine Mappe.
 • osv.

2 Et klasserom tapetsert med "skoleord"

Denne aktiviteten passer bra etter at en har gjennomgått emnet Schule und Schulsachen.

 • Gi elevane tusjer og små lapper (15 cm x 5 cm).
 • Be dem skrive ord fra leksjonen på lappene, ett ord per lapp.
 • De kan gjerne bruke ulike farger for å vise ordklassen: Substantiva kan for eksempel skrives med blå tusj, verba med rød og adjektiva med grøn farge.
 • Fest glosene med teip i klasserommet (lappen med påskrift "der Stuhl" blir teipa på en stol osv.).

Forslag til ord

 • Substantiv: die Tafel, die Kreide, der Stuhl, der Schwamm, das Fenster, die Tür, der Rucksack, das Mäppchen usw.
 • Verb: lesen, schreiben, hören, lernen, lachen, denken, rechnen, ... (dei kan festast samla på ein vegg)
 • Adjektiv: spannend, interessant, langweilig, ... (dei kan også festast samla ein plass på veggen)
 • Andre ord fra gloselista "Schule und Schulsachen".

Variant A: "Laufdiktat"

Når klasserommet er ferdig utstyrt, kan en ha "Laufdiktat": Elevene må løpe til et ord, huske det, løpe tilbake til plassen sin og skrive det ned på et ark.

Læreren gir felles startsignal og passer tida – for eksempel fem minutter. Det er bare lov å skrive ned ett ord om gangen. Hvor mange ord klarer elevene å få riktig ned på arket?

Elevene kan selv ta med arket og gå og kontrollere om de har skrevet orda korrekt – eller de kan bytte ark og kontrollere for hverandre.

Variant B: kjenne på – gjette – stave

 • To og to elever står overfor hverandre. A skal har bind foran øynene.
 • B velger en skoleting og tilbyr den blinde å få kjenne på gjenstanden. B spør A: "Was ist das?"
 • A må da kjenne på gjenstanden og si navnet på den på tysk: "Das ist ein Radiergummi."
 • B spør videre: "Kannst du das buchstabieren?"
 • A staver ordet: "R-A-D-I-E-R-G-U-M-M-I".
 • Elevene øver med tre ting, deretter bytter de roller. De får ett poeng for hvert ord de vet, og ett tilleggspoeng for hvert ord de klarer å stave rett.

3 Spasertur i klasserommet

Å øve på temaordforråd om skole

 • Læreren setter på passende musikk. Alle elevene går gjennom klasserommet mens musikken spiller.
 • Når læreren stopper musikken, finner hver elev en samtalepartner i nærheten.
 • Nå snakker elevene om skole: fag, timeplan, skolesaker, interesser osv. Elevene holder samtalen i gang fram til lærer setter i gang musikken igjen.
 • Ved neste musikkstopp finner alle en ny samtalepartner. Øvinga kan selvsagt like gjerne gjøres med andre spørsmål eller samtaleemner!

Praktisk råd

La elevene få øve med spørsmål og svaralternativ på tavle eller lerret de første tre rundene. Deretter forbereder du dem på at du kommer til å fjerne svaralternativene. La dem øve to-tre runder til. Så fjerner du spørsmåla også. Da snakkar de fritt.

Forslag til spørsmål og svar

 • Welche Fächer hast du heute?
 • Heute habe ich zuerst (Mathe) und dann (Deutsch, Englisch und Sport).
 • Wie ist dein Stundenplan?
 • Er ist gut / schlecht. Der beste Tag ist der ...
 • Was ist dein Lieblingsfach?
 • Mein Lieblingsfach ist ...
 • Was hast du im Rucksack?
 • In meinem Rucksack ist /sind ...
 • Hast du einen Bleistift?
 • Ja, ich habe einen Bleistift. / Nein, ich habe keinen ...

4 Laurentia

Å øve på namn på ukedager

"Laurentia, liebe Laurentia mein" er en enkel tysk sang som du finner mange versjonr av på YouTube. Finn fram gitar eller piano og spill selv, eller bare syng a cappella, eller bruk en YouTube-versjon av sangen som komp.

Elevene står i ring og synger. Hver gang navnet "Laurentia" eller navnet på en ukedag dukker opp i teksten, må elevene og læreren gjøre en knebøy eller neie.

Sangteksten

 1. Laurentia, liebe Laurentia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein? Am Montag!

 2. Ach wenn es doch schon wieder Montag wär, und ich bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär.

 3. Laurentia, liebe Laurentia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein? Am Dienstag!

 4. Ach wenn es doch schon wieder Montag, Dienstag wär, und ich bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär.

 5. Laurentia, liebe Laurentia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein? Am Mittwoch! Ach wenn es doch schon wieder Montag, Dienstag, Mittwoch wär, und ich bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär.

Og så vidare! Fortsett fram til de kjem til søndagen. No er alle vakne, har høg puls og er klare til å starte på tyskøkta.

5 Rollespill "In der Schule"

Skole på tysk!

Elevene jobber i grupper på fire til seks. De skal utvikle og framføre en kort undervisningsscene på tysk, uten manus. Læreren bestemmer hvilke punkter elevene må ha med i rollespillet sitt.

Det er mest sannsynlig tilstrekkelig med ei forberedelsestid på ca. 30–45 min.

Forslag til krav

 • Vis at dere kan stave på tysk.
 • Vis at dere kan be om å gå på do.
 • Vis at dere kan be noen lukke dør/vindu.
 • Vis at dere kan be noen om å slå lyset av eller på.
 • Vis at dere kan navna på en del skolesaker.
 • Vis at dere kan gi og forstå beskjeder på tysk.
 • Vis at dere kan regne på tysk.

Denne oppgava kan også brukes som ei muntlig vurdering. Da er det viktig at alle i gruppa har en del replikker.