1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marked og målgrupperChevronRight
 4. Segmenter og målgrupperChevronRight
 5. Klassens wikiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Klassens wiki

En fagwiki er et fagnettsted som brukerne selv lager. Både fagfolk, vanlige interesserte brukere og skoleelever kan lage fagwikier der de samler opp og presenterer kunnskap på en ryddig og oversiktlig måte. Opprett en klassewiki på for eksempel Wikispaces.

Fyll wikien med segmenter og målgrupper

Del klassen i fem like store grupper og la hver gruppe skrive noe om en del av teksten, slik at bidragene til sammen dekker hele kapittelet Segmenter og målgrupper.

Fordel fagstoffet fra kapittelet slik:

Gruppe 1

 • Forskjellige eller like?
 • Segmenter og målgrupper
 • Hva er fellestrekkene?

Gruppe 2

 • Segmenteringskriterier
 • Demografisk segmentering
 • Psykografisk segmentering

Gruppe 3

 • Livsstilskriterier
 • Personlighet, holdninger og verdier
 • Atferdssegmentering

Gruppe 4

 • Segmenteringsvilkår – TILT
 • Segmenteringsstrategier

Gruppe 5

 • Konsentrert segmentering
 • Differensiert segmentering
 • Udifferensiert segmentering

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs