Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marked og målgrupperChevronRight
 4. Segmenter og målgrupperChevronRight
 5. Sosial klasseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sosial klasse

Norge er et land med stor sosial likhet, men de sosiale forskjellene blir gradvis større. Vi får både flere rike og flere fattige for hvert år som går, selv om styresmaktene jobber for å hindre dette. Vi har mennesker som bor på gata, og som har falt utenfor de fleste sosiale nettverk, også i Norge.

Tigger på gata i Oslo. Foto.

Fra demografi til psykografi

Ulikhetene mellom folk er langt større i andre land i Europa enn i Norge. Likevel finnes det også hos oss en slags klasseinndeling, selv om den ikke alltid er like tydelig. Sosial klasse kan defineres som «en relativ stabil inndeling eller gruppering av personer etter bestemte kriterier som for eksempel yrke, etnisitet, status, inntekt, sosial rolle og så videre».

Bilde av en svensk bonde.
Gårdbrukere – en klasse for seg!

Historisk sett har begrepet klasse vært brukt for å beskrive maktforhold i samfunnet, og også i Norge det er fortsatt slik at penger og eiendom gjør veien kortere til makt og innflytelse. I markedsføringssammenheng er vi imidlertid interessert i klassebegrepet av litt andre grunner. Tilhørighet til en sosial klasse eller et sosialt lag kan nemlig virke inn på en persons preferanser med hensyn til både holdninger, fritidsaktiviteter og produkter. Fra et demografisk begrep som sosial klasse er det altså mulig – til en viss grad – å slutte seg til psykografiske kriterier som verdier og livsstil.

Hvor mye forteller klassebakgrunnen egentlig?

Forskjellene mellom klassene er ofte lite tydelige i Norge. Mennesker fra såkalt lavere sosiale lag kan for eksempel være vel så kulturelt interesserte og aktive på fritiden som folk i høyere sosiale lag. I Norge tjener flertallet såpass godt at de har en del fritid, de kan reise på ferie, dra på konserter, og de kan kjøpe seg bil og et sted å bo. Det kan se ut som om penger og fritid styrer måten vi lever på i Norge i dag – i større grad enn det tilhørighet til en sosial klasse gjør.

Likevel brukes begrepene klasse og lag når en befolkning skal beskrives, derfor kan det være nyttig å ha litt kunnskap om temaet. Statistisk Sentralbyrås forbrukerundersøkelser bruker en relativt detaljert inndeling av klasser, med utgangspunkt i yrkesgrupper:

 1. ufaglærte arbeidere
 2. faglærte arbeidere
 3. funksjonærer på lavere nivå
 4. funksjonærer på mellomnivå
 5. funksjonærer på høyere nivå
 6. gårdbrukere og fiskere
 7. selvstendig næringsdrivende

Filmen Overklassen.no med Ferdinand Nicolay Ferner-Fredriksen på TV2 Waschera gir kanskje ikke lyst til å aspirere til overklassen?

Læringsressurser

Segmenter og målgrupper

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs