1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marked og målgrupperChevronRight
 4. Ulike markederChevronRight
 5. Klassens wikiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Klassens wiki

En fagwiki er et fagnettsted som brukerne selv lager. Både fagfolk, vanlige interesserte brukere og skoleelever kan lage fagwikier der de samler opp og presenterer kunnskap på en ryddig og oversiktlig måte. Opprett en klassewiki på for eksempel Wikispaces.

Samarbeid om å fylle wikien med Ulike markeder

I denne oppgaven skal klassen gå sammen i fire like store grupper som jobber med hver sin del av emnet Ulike markeder. Hver gruppe presenterer sentrale ord og uttrykk og forklarer viktige begreper fra sin del. Et par setninger om hvert punkt er tilstrekkelig – husk at wikien skal være et kortfattet og konsist oppslagsverk. Når dere er ferdige, vil wikien gi en god oversikt over emnet.

Fordel fagstoffet fra emnet slik:

Gruppe 1

 • Hva er et marked?
 • Moderne markeder
 • Navn på markeder
 • Hvorfor definere markeder?

Gruppe 2

 • Markedsutvikling
 • Markedsandeler
 • Markedssegmenter
 • Ett marked – to sider

Gruppe 3

 • Inndeling av markeder
 • Forbrukermarkedet
 • Bedriftsmarkedet
 • Mellomhandlermarkedet

Gruppe 4

 • Statlig og kommunalt marked
 • Internasjonale markeder
 • Valg av internasjonalt marked

Læringsressurser

Ulike markeder

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs