Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Ulike markederChevronRight
  5. Rydd i toppen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Rydd i toppen!

Å lage tankekart er en god måte å få oversikt over begreper og sammenhenger på. Et tankekart skal vise hvordan et tema er delt opp i forskjellige undertema, og hvilke faguttrykk og begreper som hører inn under hvert undertema. Bruk papir og blyant eller Coggl på nett.

Få oversikt over de ulike markedene

Nå skal du lage deg et tankekart over begrepene og sammenhengene i emnet Ulike markeder. Du kan lage tankekartet digitalt, for eksempel i programmet Coggl. Dersom du ønsker å bruke en mer tradisjonell metode, finner du frem papir, blyanter, penner og bilder.

Husk at et tankekart skal være enkelt og oversiktlig – det viktige er derfor at du lager tankekartet på en måte som gjør at du husker fagstoffet.

Læringsressurser

Ulike markeder

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs