Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Kjennetegn på måloppnåelseChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Lærestoffet i emnet Markedsføringens historie bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for markedsføring og ledelse 1:

  • «Eleven skal kunne gi en oversikt over den historiske utviklingen fra produksjonsorientert til kunde- og markedsorientert organisasjon.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med dette målet.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

Du kan nevne de forskjellige periodene i markedsføringens historie fra den industrielle revolusjonen og frem til i dag.

Du har litt kunnskap om de forskjellige periodene.

Du kjenner til begrepene koordinert markedsføring, målgruppetenkning, kundeorientering og profitt. Du kan også gi noen eksempler, men klarer ikke å gi en tilstrekkelig forklaring.

Du kan gi noen eksempler fra kapittelet som viser hva som kjennetegner de ulike periodene.

Kunnskapen din omfatter det aller nødvendigste, men den er overflatisk og/eller preget av større hull.

Du kan nevne de forskjellige periodene i markedsføringens historie, og du kan tidfeste dem. Du kan også forklare hva som kjennetegner periodene, og gi eksempler.

Du har noe kunnskap om hvorfor utviklingen har skjedd, og kan gjøre deg noen refleksjoner rundt dagens situasjon.

Du kan forklare begrepene koordinert markedsføring, målgruppetenkning, kundeorientering og profitt i grove trekk.

Du kan nevne iallfall ett eget eksempel når du skal forklare et fagbegrep fra kapittelet, eller når du skal belyse de ulike periodene.

Du har noen hull i kunnskapen, men ingen alvorlige.

Du kan nevne alle periodene i markedsføringens historie, og du kan tidfeste, forklare dem og gi eksempler.

Du forstår hvorfor utviklingen har skjedd, og du ser hvilke konsekvenser denne utviklingen har for markedet og samfunnet vårt i dag.

Du kan også forklare begrepene koordinert markedsføring, målgruppetenkning, kundeorientering og profitt.

Du finner lett egne eksempler i media og kan bruke dem for å belyse de forskjellige typene orientering og andre fagbegreper.

Du har ingen eller bare noen ubetydelige hull i kunnskapen.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs