Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marked og målgrupperChevronRight
 4. Markedsføringens historieChevronRight
 5. På’n igjen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

På’n igjen!

Her er noen spørsmål til fagstoffet i emnet Markedsføringens historie. Dersom du kan svare på disse spørsmålene, har du fått med deg mye.

Repetisjonsspørsmål

 1. Når begynte den industrielle revolusjonen? Hvor lenge varte den?
 2. Hvor begynte den industrielle revolusjonen?
 3. Hva skjedde under den industrielle revolusjonen? Gjør kort rede for hovedtrekkene.
 4. Hva har begrepene masseproduksjon og dampmaskin med den industrielle revolusjonen å gjøre?
 5. Hvordan var arbeidsforholdene i fabrikkene på den tiden?
 6. Hvordan vil du beskrive likestillingen på den tiden? Hva er forskjellene mellom da og nå? Hva synes du om det som har skjedd når det gjelder likestilling i Norge? Tror du at det mer likestilte arbeidsmarkedet i dag har noe å si for hvordan markedsføring drives i dag?
 7. Hva har høyere levestandard ført til når det gjelder ressursbruk?
 8. Hva er det som kjennetegner disse forskjellige periodene i markedsføringens historie:
  • den produksjonsorienterte perioden
  • den salgsorienterte perioden
  • den markedsorienterte perioden
 9. Hva betyr samfunnsorientering og sosial orientering? Forklar og gi eksempler.
 10. Det varierer fra bedrift til bedrift hvor viktig markedsføring blir ansett for å være, både når det gjelder tenkemåte og funksjon. I det ene ytterpunktet er markedsføringen en lukket avdeling, i det andre er markedsføringen koordinert gjennom hele bedriften, i alle avdelinger. Hvilke konsekvenser har dette, tror du?
 11. Under finner du noen flere begreper om orientering. Forklar hva vi mener med
  • produksjonsorientering
  • produktorientering
  • salgsorientering
  • markedsorientering
 12. Hva er målgruppetenkning?
 13. Nyansene mellom det å være markedsorientert og det å være kundeorientert kan være hårfine. Prøv å sette ord på forskjellene.
 14. Hvorfor er profitt viktig i de fleste private bedrifter? Når er det profitt ikke er så viktig?

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs