1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Klassens wikiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Klassens wiki

En fagwiki er et fagnettsted som brukerne selv lager. Både fagfolk, vanlige interesserte brukere og skoleelever kan lage fagwikier der de samler opp og presenterer kunnskap på en ryddig og oversiktlig måte. Dere kan opprette en klassewiki på for eksempel Wikispaces.

Legg inn nye artikler i wikien

Gå sammen i for eksempel seks grupper og fordel ansvaret for fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie. Sørg for at dere gir utfyllende forklaringer til de begrepene og temaene som handler om markedsføringens historie og hvordan markedsføring har utviklet seg gjennom de siste 100 årene.

Husk at grunntanken bak wiki-formen er at flere hoder tenker bedre enn ett. Alle har derfor et ansvar for helheten – og dere skal kunne være stolte av fagwikien deres!

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs