Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Denne oppgaven er en del av et større arbeid omkring kompetansemålene i Markedsføring og ledelse 1. Her skal dere bli bedre kjent med organisasjonen dere jobbet med i Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i emnet Markedsføringsbegrepet. Jobb i samme gruppe, og lær av og inspirer hverandre i arbeidet!

Orientering og samfunnsansvar

Nå skal dere bli bedre kjent med bedriften i lys av fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie. Tenk gjennom og svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan vil dere beskrive den bedriften dere har valgt, med hensyn til orientering? Er bedriften produktorientert, salgsorientert eller markedsorientert?
  • Tar bedriften noen form for samfunnsansvar?
  • Tar bedriften noen form for sosialt ansvar?
  • Hvordan kommer dette ansvaret i så fall til syne for oss forbrukere?
  • Bruker bedriften dette i markedsføringen sin?

Presenter funnene deres skriftlig på fire lysark i et digitalt presentasjonsverktøy (som for eksempel PowerPoint). Legg lysbildene inn som en fortsettelse av presentasjonen dere laget sist.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs