Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Satt på spissenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Satt på spissen

Logo for diskusjonsoppgave.

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. Slik vil dere få et rikere vokabular og bedre forståelse av at markedsføring berører mange tema. Diskuter i klassen eller lag en diskusjonsblogg. Ha minst fem innlegg i hver diskusjon.

Markedsføring før og nå

Ta utgangspunkt i fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie og diskuter følgende problemstillinger:

  1. Hva betyr det at markedet er annerledes i dag enn før? Prøv å få med deg hovedtrekkene i utviklingen. Hva har skjedd de siste 150–200 årene?
  2. Er det viktig at bedrifter tar sosialt ansvar og samfunnsansvar? I så fall hvorfor?
  3. Hvorfor tror du markedsføring har blitt så viktig som det er i dag?

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs