1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Satt på spissenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Satt på spissen

Logo for diskusjonsoppgave.

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. Slik vil dere få et rikere vokabular og bedre forståelse av at markedsføring berører mange tema. Diskuter i klassen eller lag en diskusjonsblogg. Ha minst fem innlegg i hver diskusjon.

Markedsføring før og nå

Ta utgangspunkt i fagstoffet i kapittelet Markedsføringens historie og diskuter følgende problemstillinger:

  1. Hva betyr det at markedet er annerledes i dag enn før? Prøv å få med deg hovedtrekkene i utviklingen. Hva har skjedd de siste 150–200 årene?
  2. Er det viktig at bedrifter tar sosialt ansvar og samfunnsansvar? I så fall hvorfor?
  3. Hvorfor tror du markedsføring har blitt så viktig som det er i dag?

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs