Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Perioder i markedsføringens historieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Perioder i markedsføringens historie

Måten bedrifter forholder seg til kunder på, har endret seg mye siden den industrielle revolusjon. Hvis en bedrift bruker barnearbeidere, kan den i dag miste kunder fordi forbrukerne vil ha etisk forsvarlig produksjon. For to hundre år siden var barnearbeid vanlig, og problemstillingen fantes ikke.

Plakat mot barnearbeid. Foto.
Utsnitt fra en plakat mot barnearbeid.

Fra produkt til kunde

Hva bør en bedrift konsentrere seg om for å få solgt varene sine? Hva er den beste strategien for å lykkes? Svaret på disse spørsmålene har forandret seg over tid. Helt frem til midten av 1900-tallet konsentrerte bedriftene seg først og fremst om hva som skulle produseres. Kundene trengte man ikke tenke så mye på – de fantes, og de kjøpte varene uansett. I dag er det derimot stor konkurranse mellom bedriftene, og vi ser en langt sterkere orientering mot kunden og kundens behov.

Fire ulike perioder

Den utviklingen som markedsføringen har gått gjennom fra starten av den industrielle revolusjonen og frem til i dag, deler vi inn i fire faser eller perioder:

  • den produksjonsorienterte perioden
  • den salgsorienterte perioden
  • den markedsorienterte perioden
  • markedsorientering med vekt på samfunnsorientering og sosial orientering

Betegnelsene på periodene forteller hva de fleste bedriftene satset mest på for å lykkes i markedet.

Bildet viser en reklameplakat for brylkrem, A-Magasinet, 29. april 1989.
Denne reklameannonsen forteller kunden hvilket behov han har – og tilbyr ham løsningen: Bruk Brylkrem, så får du draget på damene!

Produksjonsorientering

I 1769 tok engelskmannen James Watt patent på en dampmaskin som la grunnlaget for den industrielle revolusjonen. Dampmaskinene gjorde det mulig å produsere og transportere mer effektivt, og de ble først brukt i gruvene, men etter hvert også i andre typer industri og i tog- og båttransport. Ved hjelp av de nye transportmidlene nådde produsentene ut til folk – og folk ble forbrukere. Helt fram til 1950-tallet var behovet for varer så stort at produsentene kunne konsentrere seg om å produsere mest mulig – de var sikret avsetning for produktene sine uansett.

Salgsorientering

Etter andre verdenskrig kom flere og flere produsenter på banen, varetilbudet økte sterkt og forbrukerne kunne begynne å velge i både varianter og pris. Bedriftenes svar på denne utfordringen var å satse sterkt på reklame og andre markedsføringstiltak for å nå frem til kundene.

Markedsorientering

Siden 1970-tallet har bedriftene blitt mer og mer opptatt av å finne ut hva det er kundene vil ha, før de tilbyr en vare eller tjeneste. I tillegg har produsenter og forbrukere blitt stadig mer sofistikerte. Vi sier at bedriftene har blitt markedsorienterte.

Samfunnsorientering og sosial orientering

For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører. Kundene stiller nemlig stadig større krav. De vil ikke bare ha kvalitet – de vil også være sikre på at varene er produsert på en etisk og miljømessig forsvarlig måte.

Mange bedrifter gir støtte til idretts- og kulturlivet og til ulike andre samfunnsnyttige og sosiale tiltak og prosjekter. Dette er også en måte å ta samfunnsansvar på. Samtidig bidrar et slikt samfunnsengasjement selvsagt til et positivt omdømme.

Nedenfor ser du en bildekarusell som illustrerer de ulike periodene.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs