Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Høyere levestandardChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Høyere levestandard

Fikk folk det bedre eller dårligere etter den industrielle revolusjonen? Industrialiseringen førte nok til at levestandarden økte i gjennomsnitt, men store samfunnsgrupper forble fortsatt svært fattige.

Jernarbeidere spiser lunsj i høyden. Foto.
Jernarbeidere spiser formiddagsmat i høyden i New York.

Økende forskjeller

De øvre samfunnslag opplevde ganske raskt en sterk velstandsøkning som følge av industrialiseringen. Det samme kan ikke sies om dem som tilhørte den voksende arbeiderklassen. Levestandarden deres ble neppe dårligere enn tidligere, men fattigdommen kom mye tydeligere til syne i byene. Forskjellene mellom folk økte, og først mot slutten av 1800-tallet fikk arbeiderklassen samlet seg for å slåss for bedre levekår.

En ny utfordring: miljøskader

Samtidig med økende industrialisering økte også miljøskadene, og forbruket av ikke-fornybare ressurser steg kraftig. Hvis du reiser til England eller Skottland og besøker noen av byene som var sentrale under den industrielle revolusjonen, vil du se at fasadene på bygårdene er helt svarte. Dette er fordi maskinene ble drevet av kull, og kullet forurenset luften og fylte den med sot. Da Glasgow ble utpekt til «European City of Culture» i 1990, ble fasadene i byen vasket. Da gikk byen fra å være sort, mørk og dyster til å bli lys og vennlig. Plutselig så man alle de vakre fasadene som hadde vært skjult av sot.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs