Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Kjønnsdelt arbeidsmarkedChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Kvinnenes stilling i samfunnet har forandret seg mye siden begynnelsen av den industrielle revolusjonen, og i dag har kvinner heldigvis en langt sterkere posisjon i arbeidslivet enn den gang.

Gro Harlem Brundtland, Norges første kvinnelige statsminister. Foto.
Gro Harlem Brundtland ble Norges første kvinnelige statsminister i 1981. En kvinne som politisk valgt regjeringssjef var helt utenkelig i 1750.

Ulikt kjønn, ulik lønn

Under den industrielle revolusjonen var arbeidsmarkedet sterkt kjønnsdelt. Kvinnene var i flertall i tekstilindustrien, mens mennene var i flertall i verkstedene, tungindustrien og transporten. Kvinnene tjente omtrent halvparten av det mennene tjente, og denne lønnsforskjellen ble blant annet begrunnet med at mannen hadde hovedansvaret å forsørge familien. Konsekvensen var like fullt at kvinners arbeid kunne nedvurderes ene og alene fordi de var kvinner.

Utviklingen har heldigvis gått i retning av et mer likestilt arbeidsmarked. Menn og kvinner er i mye større grad likestilt i dag, iallfall i de vestlige land, og både kvinner og menn kan ha viktige stillinger og roller i samfunnet vårt.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs