Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Harde arbeidsforhold ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Harde arbeidsforhold

Den industrielle revolusjonen førte til at arbeid med muskelkraft ble erstattet av maskiner på stadig flere områder.

En ung jente i arbeid på et bomullsspinneri i Nord-Carolina i 1908. Foto.
En ung jente i arbeid på et bomullsspinneri i Nord-Carolina i 1908.

Urbanisering

Dampmaskiner og vevemaskiner gjorde det mulig å produsere store volum raskt og relativt billig. Masseproduksjonen i fabrikkene sysselsatte stadig flere mennesker, og mange flyttet derfor fra landsbygda og inn til byene, der produksjonen lå. Denne endringen i bosettingsmønsteret kaller vi med et faguttrykk for urbanisering.

Lange arbeidsdager og barnearbeid

Selv om maskinene overtok mye av muskelarbeidet, var arbeidet i industri og gruver langt fra lett. Folk hadde lange arbeidsdager på 12–14 timer, de fikk dårlig betalt, og barnearbeid var vanlig. Barn var billig arbeidskraft for bedriftene, og arbeiderfamiliene trengte inntektene.

Barna ble ofte satt til å utføre farlig og helseskadelig arbeid, og utover på 1800-tallet vedtok de ulike europeiske landene en rekke lover for å sikre barn bedre vern mot utnyttelse. Filmen nedenfor viser bilder av barn som arbeidet på fabrikker, i gruver eller på gata. Du kan også lese mer om barnearbeidets historie på nettsidene til Store norske leksikon.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs