Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Den industrielle revolusjonenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjonen startet i England rundt 1750. Folketallet i landet økte raskt, og man begynte å ta i bruk nye spinne- og vevemaskiner for å dekke den økende etterspørselen etter billige klær.

Gutter i arbeid på Georgia Cotton Mill. Foto.
Her ser vi gutter i arbeid på Georgia Cotton Mill.

Hele samfunnet ble forandret

Den industrielle revolusjonen kan karakteriseres som en hurtig industrialisering som førte til store forandringer i samfunnsforholdene. Med dampmaskinens inntog i industri og samferdsel økte blant annet produksjonen og distribusjonen av varer – og dermed omsetningen til bedriftene.

Se videoen nedenfor og lær mer om hva som kjennetegnet revolusjonen, og hvilke følger den fikk.

På vei bort fra naturalhusholdning

Den industrielle revolusjonen begynte med overgangen fra håndverksproduksjon til fabrikkproduksjon. Denne overgangen førte igjen til nye samfunnsendringer, for eksempel bosatte mange seg der det var arbeid å få – i nærheten av fabrikkene.

Fabrikkarbeidere overvåker maskiner. Foto.
Her ser vi fabrikkarbeidere som overvåker maskiner.

Ved industriell produksjon ble mange varer så billige at folk ofte fant det hensiktsmessig å kjøpe varene i stedet for å lage dem selv. Dette gjaldt for eksempel varer som garn og tøyer. Den industrielle revolusjonen førte dessuten til at det omkring fabrikkene bosatte seg arbeidere som ikke selv produserte mat og andre livsnødvendige varer.

Bøndene gikk over til å selge jordbruksproduktene sine til arbeiderne og råstoff til fabrikkene, mens de kjøpte industrielt fremstilte varer som klær og landbruksredskaper. Omveltningen sprengte dermed den gamle naturalhusholdningen.[1]

  1. 1«Den industrielle revolusjon». Edvard Bull Knut Are Tvedt. 3. Store norske leksikon. 2009.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs