1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. Markedsføringens historieChevronRight
  5. Markedsføringshistorien og NorgeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedsføringshistorien og Norge

Den formen for markedsføring vi kjenner i dag startet med den industrielle revolusjon rundt 1750, mens de sterkeste norske merkevarene kom så sent som i 1930. Siden har markedsføring av varer og tjenester hatt en rivende utvikling med masseproduksjon, butikker, mengder av reklame og kresne kunder.

Bilde av en kvinne som plasserer Aftenposten i et avisstativ utenfor en kiosk 19. juni 1962.
Aftenposten plasseres i et avisstativ utenfor en kiosk 19. juni 1962. Kioskens fasade preges også av reklameskilt og -plakater samt utstilte varer i vinduet.

Starten på en ny utvikling

Overalt hvor det er handel, finnes det en form for markedsføring. Likevel har ikke den formen for markedsføring vi kjenner i dag, med masseproduksjon, butikker, store mengder reklame og stadig mer kresne kunder, eksistert så veldig lenge. Vi kan si at den startet med den industrielle revolusjonen omtrent i 1750.

Norske tradisjonsbedrifter

Det er ikke mange av de norske bedriftene vi kjenner til i dag, som har historie så langt bakover i tid. Noen av våre sterkeste merkevarer hadde sin spede begynnelse så sent som i 1930 – da kom Diplom-is. Freia er også en tradisjonell norsk bedrift vi tenker «alltid» har eksistert. Freiafabrikken ble aksjeselskap i 1898.

Bilde av en eldre reklameannonse for Solidox tannkrem.
Her er en reklame for Solidox tannkrem mot tannsten fra Lilleborg fabriker i 1989.

Lilleborg

Lilleborg som vi kjenner best som såpeprodusent, ble etablert i 1933. Bedriften slo igjennom med oljeprodukter produsert fra egen mølle ved Akerselva i Oslo.

Læringsressurser

Markedsføringens historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs