Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Maslows behovspyramideChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Maslows behovspyramide

Abraham Maslow (1908–1970), en av 1900-tallets store psykologer, utviklet en teori som bygger på grunntanken om at vi mennesker har behov på ulike nivåer. Vi kan rangere behovene hierarkisk etter hvor grunnleggende de er.

Maslows behovspyramide. Fotokollasj.

Grunnleggende behov

Ifølge Maslow er det helt grunnleggende for oss å få tilstrekkelig mat, drikke og søvn. For at vi skal fungere en hel dag, er det viktig å tilfredsstille disse fundamentale fysiske behovene. Dersom vi for eksempel ikke spiser en god frokost, vil sannsynligheten være stor for at vi ikke er særlig opplagte og konsentrerte i løpet av dagen.

Bilde av en afghansk politimann som bærer en såret mann.
Faktisk trygghet er nødvendig før vi kan bevege oss videre oppover i behovshierarkiet.

Trygghet

Videre har vi behov for å være trygge. Vi trenger både faktisk og psykologisk trygghet: Vi vil for eksempel leve i visshet om at vi ikke blir forfulgt eller kan bli spist av dyr, men vi trenger også å kunne stole på menneskene rundt oss og føle oss vel.

Sosiale behov

Når trygghetsbehovene er dekket, trenger vi å få dekket våre sosiale behov. Slike behov er å være glad i noen, ha venner, bety noe for andre og å kunne snakke med andre og utveksle meninger og tanker.

Hvordan oppstår nye behov?

Maslow mente at behov på laveste nivå må dekkes først, og at nye behov melder seg etter hvert som de underliggende behovene dekkes. Ifølge Maslow vil en person for eksempel ikke ha behov for positiv selvoppfatning før han eller hun er mett og varm. Andre psykologer har imidlertid kritisert Maslows teori på dette punktet.

Vekstbehov

De tre mest grunnleggende behovene vi nå har gått gjennom, står nederst i pyramiden til Maslow og blir kalt mangelbehov. De er livsnødvendige betingelser for at vi mennesker skal leve. De neste to trinnene i hierarkiet kaller vi vekstbehov.

Statusbehov

Det første vekstbehovet er behovet for anerkjennelse og positiv selvoppfatning – eller statusbehovet. I dette ligger det å bli respektert og akseptert samt å få positiv respons på det vi gjør, og på den vi er. Mange i samfunnet vårt smykker seg med fine biler, klokker og merkeklær. Slike ting er lett for andre å se, og da får vi oftere respons på «oss selv» – vi blir sett og får styrket selvoppfatningen vår.

Bilde av en rød Ferrari.
Etter de sosiale behovene kommer statusbehov. En bil er ofte mer enn et framkomst-middel!

Behov for selvrealisering

Det andre vekstbehovet er behovet for selvrealisering. Det innebærer det å få utvikle seg, få til noe og nå de målene man setter seg. Du har kanskje selv erfart hvor godt det er å klare oppgaver du begynner på, og hvor fint det er å få bruke de evnene du har? Det er dette som er selvrealisering.

Læringsressurser

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale