Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. Rydd i toppen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rydd i toppen!

Å lage tankekart er en god måte å få oversikt over begreper og sammenhenger på. Et tankekart skal vise hvordan et tema er delt opp i forskjellige undertema, og hvilke faguttrykk og begreper som hører inn under hvert undertema. Bruk papir og blyant eller Coggl på nett.

Oversikt over hoved- og underpunkter

I denne oppgaven skal du presentere de ulike sidene ved markedsføringsbegrepet i et tankekart. Du kan bruke et digitalt verktøy, eller du kan arbeide med penn og papir.

Organiser tankekartet i hovedord og underord, slik at det viser hvordan begrepene henger sammen. Dersom det hjelper deg, kan du også tegne eller legge inn symboler. Ofte kan det gjøre at man husker bedre.

Kapittelet om markedsføringsbegrepet er nokså omfattende, og det er derfor viktig at du avgjør hvor detaljert du vil ha tankekartet ditt, før du begynner. Hensikten med et tankekart er at det skal være ryddig og oversiktlig, så pass på at du ikke lager for mange «greiner» på kartet.

Læringsressurser

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale