Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. BehovChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Behov

Kunder har ulike behov, og en god markedsfører prøver å undersøke og dekke disse behovene. Derfor trenger vi noe generell kunnskap om hvordan menneskelige behov oppstår, og hvilke typer behov som finnes.

To jenter prater sammen. Foto.
Alle mennesker har behov for kontakt med andre, og det kommer stadig nye produkter på markedet som skal dekke dette behovet.

Å være markedsorientert

En god og levedyktig markedsfører vil alltid søke å finne ut hva kunden har behov for, for deretter å produsere det. Dette kaller vi å være markedsorientert. Det motsatte av å være markedsorientert er å være produktorientert. Da kommer vi opp med noe vi synes er en strålende idé, og som vi tror kundene vil ha, og så går vi ut og tilbyr denne varen eller tjenesten på markedet. Dessverre fungerer ikke denne strategien alltid så veldig bra. Vi kan nemlig lett ta feil av hva kunden faktisk ønsker seg, om vi bare tar utgangspunkt i vår egen situasjon og våre egne behov.

Bilde av en iPhone.
Apple er en svært markeds-orientert bedrift som «selger kontakt». Det blir for eksempel stadig lansert nye og mer kundetilpassede varianter av mobiltelefonen iPhone.

Maslows behovshierarki

Hvis vi vil være markedsorienterte, trenger vi grunnleggende kunnskap om hvordan behovene våre er bygget opp, og hvordan de oppstår. Det finnes ulike teorier på dette området. I markeds-føring brukes ofte behovshierarkiet til den amerikanske psykologen Abraham Maslow for å forklare menneskers behov.

Ikke alle er enige i Maslows teori, men uansett er det ganske stor samstemmighet om denne grunntanken:

En markedsfører skaper ikke behov, men kan vekke og dekke dem.

Læringsressurser

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs