Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marked og målgrupperChevronRight
  4. MarkedsføringsbegrepetChevronRight
  5. OrganisasjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Organisasjoner

Når vi bruker begrepet organisasjon i dagligtalen, tenker vi gjerne på ideelle organisasjoner, politiske partier og andre interesseorganisasjoner. Fagbegrepet organisasjon har en videre betydning og omfatter også offentlige organisasjoner som kommuner og skoler og offentlige og private bedrifter.

Logoer til ulike typer organisasjoner. Kollasj.

Hva har organisasjoner felles?

Det er nok langt lettere å se forskjellene enn likhetene mellom en humanitær hjelpeorganisasjon som Røde Kors, en offentlig organisasjon som Rikshospitalet i Oslo og en privat bedrift som Diplom-Is. Men selv om disse organisasjonene arbeider med svært ulike oppgaver, finnes det en del fellestrekk mellom dem.

Fast samarbeid og klart mål

Alle organisasjoner er sammenslutninger av personer som arbeider mot et avgrenset og tydelig felles mål. Noen organisasjoner hjelper mennesker som blir forfulgt, noen ønsker å bevare naturen, noen gir medisinsk hjelp, noen produserer sko, og noen tilbyr transporttjenester.

Klar fordeling av roller og oppgaver

Medlemmene i en organisasjon har klart definerte roller. For eksempel består ledelsen i Diplom-Is av administrerende direktør, HR-direktør, produksjonsdirektør, drifts- og distribusjonsdirektør, salgsdirektør og økonomidirektør. Til hver rolle er det knyttet klare oppgaver og den nødvendige myndighet til å få løst dem. I tillegg vet hver enkelt hvem som er vedkommendes over- og underordnede.

En del av samfunnet

Et annet fellestrekk ved organisasjoner er at de ikke kan nå målet sitt eller tjene penger uten å forholde seg til en rekke aktører både i og utenfor egen organisasjon. Ingen organisasjoner kan eksistere i en «boble» atskilt fra samfunnet rundt.

Rikshospitalet i bobla. Kollasj.

Bedrifter

Det store flertallet av organisasjoner er kommersielle, det vil si at de har som mål å produsere varer eller tjenester for å tjene penger. Et annet ord for denne typen organisasjoner er bedrifter. For eksempel er Diplom-Is, Kavli og Lerum bedrifter som produserer og markedsfører ulike typer matvarer. Men også delvis statseide organisasjoner som Statoil og Telenor kaller vi bedrifter fordi de har et kommersielt formål.

Bedrift

Teknisk, organisatorisk enhet for produktiv virksomhet med økonomisk formål.

(Kilde: Store norske leksikon)

Læringsressurser

Markedsføringsbegrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale