Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
  5. Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Grundig analyse

Nå skal dere fortsette på den skriftlige oppgaven om bedriften som du og de andre i gruppen din har valgt å se nærmere på. Dette er en kontinuitetsoppgave, det vil si at den fortsetter i hvert kapittel, og de enkelte delene bygger på hverandre. Tanken er at dere til slutt skal sitte igjen med en omfattende analyse av en bedrift.

Kjøpsprosessen

Dersom dere ennå ikke har begynt å arbeide med denne skriftlige oppgaven, kan dere gå tilbake til Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! for å orientere dere.

Tenk på det dere har lært i kapittelet om kjøpsprosessen, og diskuter disse punktene:

  • Beskriv kjøpsprosessen for en typisk kunde som kjøper ett av produktene til bedriften dere har valgt. Gå gjennom alle fasene i kjøpsprosessen og forestill dere hvordan kunden tenker i hver fase.
  • Hvordan blir den tilsvarende kjøpsprosessen for et produkt bedriften vil kjøpe? (Da snakker vi altså om kjøpsprosessen i bedriftsmarkedet.)
  • Hvem er det som har de ulike kjøpsrollene i bedriften deres? Lag et tenkt eksempel for et kjøp, og vis hvordan representantene for de forskjellige rollene er med på å påvirke kjøpsavgjørelsen.
  • Velg et av de nyeste poduktene bedriften deres har lansert, og beskriv diffusjonsprosessen til dette produktet. Gjør rede for hvem som er innovatører, tidlige brukere, tidlig majoritet, sen majoritet og etternølere.

Læringsressurser

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale