Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
 4. KjøpsatferdChevronRight
 5. Undervisningsopplegg for lærerChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Undervisningsopplegg for lærer

Kjøpsatferd

Her finner du et forslag til undervisningsplan for temaet kjøpsatferd. Målsettingen må være at elevene får jobbet med relevante problemstillinger på flere ulike måter – både praktisk, teoretisk, digitalt og kreativt. De bør også videreføre bedriftspresentasjonene sine, for det hjelper dem til å anvende teoretiske begreper i en praktisk sammenheng.

Uke
ForelesningOppgaver
1
 • Bruk lysbildeserien til å gå gjennom stoffet. Elevene har også tilgang til lysbildeserien og kan bruke den som støtte når de for eksempel skal løse oppgaver.
 • Gjennomfør en klassediskusjon om ett av temaene som er gitt, slik at klassen får vent seg til å bruke fagbegrepene og kan sette dem inn i en praktisk sammenheng.
 • La elevene ta en tur ut for å gjøre oppgaven Ut på tur!. Da får de observert forbrukeratferd i praksis, og de kan se hvordan markedsførere bruker kunnskap om forbrukeratferden til kundene.
 • La elevene gjøre oppgaven Prezi i vei! for å lage et sammendrag av lærestoffet og samtidig lære seg et nytt verktøy. Se presentasjonene i klassen og kommenter.
 • Bruk repetisjonsoppgavene i På’n igjen! som konkurranse i klassen, slik at alle er med.
 • Quizen Kjøpsatferd: Test deg selv! kan brukes som individuell repetisjon.
2
 • Sett i gang Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i grupper som vanlig. Hjelp til med å klargjøre hva spørsmålene betyr for hver enkelt gruppes bedrift.
 • Lag en plan for muntlig presentasjon av alle gruppene. Kanskje skal klassen samlet lage et system for hva som er en god muntlig presentasjon? Dere kan eventuelt vurdere i samlet klasse.
 • Elevene jobber med Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i grupper og lager presentasjoner i et lysbildeverktøy.
 • Sett av tid til Muntlig oppgave: Følg en bedrift! og presentasjonen av bedriftene. Elevene er delaktige i vurderingen av alle gruppene for å skape bevissthet rundt kvaliteten på presentasjonene og på selve fremføringen.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs