Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
 4. KjøpsatferdChevronRight
 5. Kjennetegn på måloppnåelseChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Lærestoffet under emnet kjøpsatferd bygger på følgende kompetansemål i faget markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne reflektere over forbrukeren som individ med behov, personlighet, holdninger og motivasjon.»
 • «Eleven skal kunne vurdere hvilke konsekvenser sosial og kulturell tilhørighet har for kjøpsatferd.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med disse målene.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse
 • Du kan forklare og viser forståelse for noen få av begrepene som er benyttet i teksten.
 • Du skjønner litt av innholdet i Maslows behovspyramide og kan til en viss grad forklare forskjellen på primærbehov og vekstbehov.
 • Du kan nevne noen faktorer som påvirker forbrukeratferden vår, og du kan gi noen eksempler.
 • Du viser til en viss grad at du forstår hvorfor en markedsfører kan ha nytte av å vite om behov og motivasjon hos forbrukeren.
 • Du kan forklare og viser forståelse for noen av begrepene som er benyttet i teksten.
 • Du skjønner stort sett innholdet i Maslows behovspyramide, og du kan forklare forskjellen på primærbehov og vekstbehov.
 • Du kan gjøre rede for flertallet av faktorene som påvirker forbrukeratferden vår, og du kan gi noen eksempler fra dagliglivet som viser at du forstår.
 • Du er noe med i diskusjoner og viser til dels at du forstår hvorfor en markedsfører kan ha nytte av å vite om behov og motivasjon hos forbrukeren.
 • Du kan forklare og viser forståelse for alle fagbegrepene som er benyttet i teksten.
 • Du kan gjøre rede for Maslows behovspyramide på en selvstendig måte, og du kan forklare forskjellen på primærbehov og vekstbehov. Du kan også gi eksempler fra dagliglivet som illustrerer disse behovene.
 • Du kan sette aktuelle saker i media i sammenheng med temaet forbrukeratferd.
 • Du kan gjøre rede for personlige faktorer som påvirker forbrukeratferden vår, og du gir lett eksempler fra dagliglivet og næringslivet som viser at du forstår.
 • Du har begrunnede meninger og refleksjoner rundt kulturelle og sosiale forhold som påvirker forbrukeratferd, og du viser at du har oversikt over, og forståelse for, sammenhengen mellom markedsføring og samfunnsfag i denne konteksten.
 • Du deltar aktivt i diskusjoner og viser også at du forstår hvorfor en markedsfører kan ha nytte av å vite om behov og motivasjon hos forbrukeren.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs