1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
 4. KjøpsatferdChevronRight
 5. Kjennetegn på måloppnåelseChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Kjennetegn på måloppnåelse

Lærestoffet under emnet kjøpsatferd bygger på følgende kompetansemål i faget markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne reflektere over forbrukeren som individ med behov, personlighet, holdninger og motivasjon.»
 • «Eleven skal kunne vurdere hvilke konsekvenser sosial og kulturell tilhørighet har for kjøpsatferd.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med disse målene.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse
 • Du kan forklare og viser forståelse for noen få av begrepene som er benyttet i teksten.
 • Du skjønner litt av innholdet i Maslows behovspyramide og kan til en viss grad forklare forskjellen på primærbehov og vekstbehov.
 • Du kan nevne noen faktorer som påvirker forbrukeratferden vår, og du kan gi noen eksempler.
 • Du viser til en viss grad at du forstår hvorfor en markedsfører kan ha nytte av å vite om behov og motivasjon hos forbrukeren.
 • Du kan forklare og viser forståelse for noen av begrepene som er benyttet i teksten.
 • Du skjønner stort sett innholdet i Maslows behovspyramide, og du kan forklare forskjellen på primærbehov og vekstbehov.
 • Du kan gjøre rede for flertallet av faktorene som påvirker forbrukeratferden vår, og du kan gi noen eksempler fra dagliglivet som viser at du forstår.
 • Du er noe med i diskusjoner og viser til dels at du forstår hvorfor en markedsfører kan ha nytte av å vite om behov og motivasjon hos forbrukeren.
 • Du kan forklare og viser forståelse for alle fagbegrepene som er benyttet i teksten.
 • Du kan gjøre rede for Maslows behovspyramide på en selvstendig måte, og du kan forklare forskjellen på primærbehov og vekstbehov. Du kan også gi eksempler fra dagliglivet som illustrerer disse behovene.
 • Du kan sette aktuelle saker i media i sammenheng med temaet forbrukeratferd.
 • Du kan gjøre rede for personlige faktorer som påvirker forbrukeratferden vår, og du gir lett eksempler fra dagliglivet og næringslivet som viser at du forstår.
 • Du har begrunnede meninger og refleksjoner rundt kulturelle og sosiale forhold som påvirker forbrukeratferd, og du viser at du har oversikt over, og forståelse for, sammenhengen mellom markedsføring og samfunnsfag i denne konteksten.
 • Du deltar aktivt i diskusjoner og viser også at du forstår hvorfor en markedsfører kan ha nytte av å vite om behov og motivasjon hos forbrukeren.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs