Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
 4. KjøpsatferdChevronRight
 5. På’n igjen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

På’n igjen!

Faktasjekk

Sett deg selv på prøve med disse repetisjonsoppgavene. Dersom du ikke klarer å svare, blar du tilbake i kapittelet. Det kan være nyttig å ta frem én eller flere avisartikler som handler om kjøpsvaner eller forbruk av produkter på en eller annen måte, slik at du kan komme på sporet av definisjoner og forklaringer gjennom konkrete eksempler.

Repetisjonsspørsmål

 • Hva mener vi med at forbrukeren er uavhengig?
 • Gi en definisjon av begrepet forbrukeratferd.
 • Hva er motivasjon?
 • Hvem var Abraham Maslow?
 • Hvilke fem grunnleggende typer behov definerte Maslow i sin behovspyramide?
 • Hva er forskjellen mellom primærbehov og vekstbehov?
 • Hva må til for at vekstbehovene skal komme til overflaten?
 • Gi to eksempler på primærbehov og to eksempler på vekstbehov.
 • Hvem var Sigmund Freud, og hvilken side ved menneskesinnet var han særlig opptatt av?
 • Hvilken innvirkning fikk tankene til Freud på markedsføringsfaget?
 • Hva er forbrukeratferd?
 • Hvordan kan kulturelle faktorer påvirke forbrukeratferden vår?
 • Hva er en subkultur?
 • Forklar hva som menes med referansegrupper (primære og sekundære, formelle og uformelle). Hvordan påvirker referansegruppene forbrukeratferden vår?
 • Hva er det vi mener med personlige faktorer i sammenheng med forbrukeratferd?
 • Hvordan påvirkes forbrukeratferden vår av livsfasen vi befinner oss i? Gi noen eksempler.
 • Hvordan kan vi som markedsførere bruke informasjon om personlighetstrekk i markedsføringen vår? Tror du denne typen informasjon er nyttig? Forklar hvorfor – eventuelt hvorfor ikke.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs