1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
 4. KjøpsatferdChevronRight
 5. Klassens wikiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Klassens wiki

Samarbeid i klassen

I denne oppgaven skal elevene jobbe i grupper. Hver gruppe tar for seg en del av fagstoffet i kapittelet Kjøpsatferd og presenterer sentrale begreper og uttrykk i en felles wiki. Som helhet vil wikien gi en god oversikt over det dere har lært.

Finn og forklar sentrale begreper

De klassen inn i fire like store grupper. Hver gruppe tar for seg en del av fagstoffet om kjøpsatferd, slik at wikien samlet dekker faginnholdet i kapittelet. Dere kan for eksempel fordele fagstoffet på denne måten:

Gruppe 1

 • Individ og personlighet
 • Forbrukeratferd
 • Motivasjon

Gruppe 2

 • Maslows behovshierarki
 • Primærbehov
 • Vekstbehov

Gruppe 3

 • Sigmund Freud
 • Faktorer som påvirker forbrukeratferd
 • Kulturelle faktorer

Gruppe 4

 • Sosiale faktorer
 • Personlige faktorer
 • Personlighet og selvoppfatning

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs