Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
  4. KjøpsatferdChevronRight
  5. Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!

Piktogram for skriftlig oppgave.

Følg bedriften deres videre!

Nå skal dere fortsette på den skriftlige oppgaven om bedriften som du og gruppen din har valgt å se nærmere på. Dette er en kontinuitetsoppgave, det vil si at den fortsetter for hvert kapittel, og de enkelte delene bygger på hverandre. Tanken er at dere til slutt skal sitte igjen med en omfattende analyse av en bedrift.

Kjøpsatferd

Dersom dere ikke allerede har begynt på en skriftlig oppgave, kan dere gå tilbake til den skriftlige oppgaven i kapittelet Markedsføringsbegrepet for å orientere dere.

Konsentrer dere om følgende spørsmål i kapittelet om kjøpsatferd:

  • Hvilke behov (primærbehov eller vekstbehov) dekker produktene til organisasjonen dere har valgt? Sagt med andre ord: Hvilke behov er det som motiverer kundenes kjøp? Forklar og gi eksempler.
  • Nevn noen personlige, kulturelle og/eller sosiale faktorer som kan påvirke en forbruker til å kjøpe produktene som organisasjonen markedsfører. Forklar nøye hvorfor disse faktorene kan være viktige.
  • Er kundenes personlighet og selvoppfatning en relevant faktor når de skal bestemme seg for om de vil kjøpe produkter fra denne bedriften? Begrunn svaret.

Spørsmålene over kan være omfattende og noe vanskelige. Forklar derfor bakgrunnen for hvert spørsmål før dere begynner på selve svaret. For eksempel: Forklar Maslows behovshierarki før dere svarer på spørsmålet om behov.

Lag lysark som dere kan bruke som støtte når dere gjennomfører den muntlige oppgaven. Bruk bilder og symboler på lysarkene, slik at de virker innbydende, men husk alltid at bilder skal understreke, utdype eller kontrastere det som står skrevet med ord.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs