Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
  4. KjøpsatferdChevronRight
  5. Kjør kamera!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kjør kamera!

Piktogram for filmoppgave

Digital bildeserie

Ofte er det lettere å lære fagstoff når du får presentert det i en film. Du husker nemlig best når du bruker flere sanser, og når du er engasjert. Filmmediet appellerer til både øyet og øret, det engasjerer både hjertet og hodet, og derfor husker du fagstoffet bedre enn om du bare leser en fagtekst eller svarer på repetisjonsspørsmål. Dersom du lærer deg å bruke lette filmprogrammer, kan også du selv få uttrykt deg på denne måten.

Hvordan påvirker kulturelle faktorer kjøpsatferden vår?

Bruk et program du kan lage film i, for eksempel MovieMaker eller PhotoStory. Du skal nå lage en film om hvordan kulturelle faktorer påvirker kjøpsadferden vår. Velg om du vil ta for deg ett enkelt kulturelt element mer grundig (for eksempel én religion eller nasjonalitet), eller om du vil lage en slags oversiktsfilm over ulike kulturelle elementer.

Skrift eller tale?

Du kan gjerne ha enkelte «sider» i filmen din med bare tekst, slik at du får forklart hva du har tenkt. Men husk å begrense deg. Skriftlig tekst er alltid «tyngre fordøyelig» enn tale eller bilde for den som ser en film. Oftest er det en bedre løsning at du legger på din egen stemme som forklarer og kommenterer.

Musikk

Du kan også legge på bakgrunnsmusikk og andre lyder som støtter opp under budskapet ditt. Musikk vekker følelser, og følelser er en viktig inngangsport for kunnskap.

Jobb i lag

Det kan være en fordel å arbeide i en gruppe på tre når dere skal lage film. Da får dere en god diskusjon om hva som skal være med, og hvordan dere best utnytter mulighetene som filmmediet gir dere.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs