Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
 4. KjøpsatferdChevronRight
 5. Personlige faktorer 1ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personlige faktorer 1

Forbrukeratferden din påvirkes også av ulike personlige forhold, som for eksempel hvor gammel du er, hvor langt du har kommet i livsløpet ditt, hva du jobber med, hvor mye penger du har å rutte med, hva slags livsstil du har, og hvordan du oppfatter deg selv.

Hvem er du?. Illustrasjon.

Alder og fase i livsløpet

Du er sikkert enig i påstanden om at du bruker penger på helt andre ting enn det foreldrene dine gjør? Eller bestemoren din? Når du er ung og går på skolen, har du begrenset med penger og kan ikke kjøpe alt du har lyst på. I tillegg bruker du nok pengene dine mer «egoistisk» enn foreldrene dine – du kjøper først og fremst for å dekke dine egne behov. Forbruksmønstre forandres med alderen, både fordi vi faktisk har forskjellige behov, og fordi økonomien vår vanligvis forandres gjennom et liv. For markedsførere er det interessant å vite hvilken fase i livsløpet en forbruker befinner seg i, for man kan da i stor grad forutsi bestemte forbruksmønstre.

Reklamevideoen nedenfor viser på en humoristisk måte hvordan livsstil og forbruk endrer seg over tid:

Ulike faser i livsløpet

Vi skiller mellom følgende stadier i livsløpet:

 • Ung og enslig, bor ikke hjemme hos foreldrene: Disse personene er i liten grad bundet økonomisk og bruker derfor en del penger på ferier, mote og uteliv. Basisvarer for hjemmet, som møbler og kjøkkenutstyr, kjøper de billig – gjerne på IKEA.
 • Nylig gift eller samboende uten barn: De som befinner seg i denne gruppen, ønsker seg ting for et hjem som er ment å vare. De kjøper derfor helst mer langvarige forbruksvarer som tv, kjøleskap eller bil.
 • Fullt rede, små barn: I denne fasen begynner familieforbruket for alvor, og den disponible inntekten (det vi kan bruke til hva vi vil) er lav. Mye penger går til barneutstyr, bleier og mat, og en familie i denne fasen har vanligvis høyt lån.
 • Fullt rede, det minste barnet er over seks år: Den finansielle situasjonen er bedre i denne fasen. Forbrukerne i denne gruppen kjøper ofte i store kvanta (for eksempel toalettpapir i pakker med 100 ruller, store pakker med pålegg og så videre) for å økonomisere.
 • Fullt rede, voksne barn som bor hjemme: I denne fasen har de fleste kommet i en bedre økonomisk situasjon fordi de har betalt ned større deler av boliglånet. Mange oppgraderer hvitevarer, møbler og så videre.
 • Tomt rede: Barna har flyttet hjemmefra, og forbruket forandres på nytt. I denne fasen er det mange som har penger i banken og lite lån. De kan i større grad konsentrere seg om egne behov igjen. Pengene går til reiser, rekreasjon og videreutdanning.
 • Enke eller enkemann i arbeid: Et menneske i denne livssituasjonen har fremdeles bra inntekt, men vil kanskje selge huset. For øvrig vil vedkommende ha samme type forbruk som andre eldre.
 • Tomt rede og eldre: Folk i denne gruppen befinner seg i slutten av sin yrkesaktive karriere og er kanskje pensjonert. Inntekten er nå lavere, og pengene brukes i større grad på medisiner og helsefremmende tiltak.
 • Enke/enkemann og pensjonist: Også denne gruppen opplever at inntekten blir redusert, og den enkelte har behov for tilsyn og trygghet.

Dette er selvfølgelig et sterkt forenklet bilde av forbruket i de enkelte livsfasene, og det finnes alltid en rekke unntak. Du kjenner sikkert mange eldre som er friske og raske, som reiser hele tiden, og som knapt har tid til å være besteforeldre. Gjennomsnittsalderen øker i vår del av verden, og folk er friskere enn tidligere. En 70-åring i dag er ikke som en 70-åring for 50 år siden!

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs