Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
  4. KjøpsatferdChevronRight
  5. Sosiale faktorerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sosiale faktorer

I både yrkes- og hverdagsliv tilhører vi en rekke grupper. Disse gruppene påvirker oss sterkt med hensyn til hvordan vi opptrer som forbrukere. Vi kaller dem derfor for referansegrupper.

Kvinne handler på supermarked. Foto.
Unge mennesker som har flyttet for seg selv og fått ansvaret for egen husholdning, vil ofte lytte til tips og råd fra andre i samme situasjon.

Referansegrupper

En referansegruppe er en gruppe mennesker som har direkte eller indirekte innvirkning på våre holdninger og vår oppførsel. Vi deler referansegrupper inn i primærgrupper og sekundærgrupper.

Primærgrupper

Mor og datter handler. Foto.
Barn blir påvirket av kjøpsatferden til de voksne i familien.

Primærgrupper er små og relativt stabile. Medlemmene i en primærgruppe har hyppig kontakt, og kontakten og deltakelsen i gruppen er uformell. Den viktigste primærgruppen vår er familien vi vokser opp i, andre primærgrupper er venner og kollegaer.

Alle primærgruppene våre har mye å si for hvordan vi opptrer som forbrukere. Du har vel opplevd å ønske deg det samme som bestevennen din? Ikke minst familien former oss som forbrukere over tid, og venner og kollegaer påvirker oss til daglig. Familien lærer deg bestemte forbruksmønstre. Kaster dere mat, for eksempel, eller planlegger dere matinnkjøp og måltider nøye? Er dere nøkterne, eller velger dere kun det beste? Er det viktig med merkevarer, eller finnes det andre ting dere prioriterer høyere?

Unge korpsmusikanter. Foto.
Vi melder oss inn i skolekorps og andre sekundærgrupper fordi vi deler bestemte interesser med de andre gruppemedlemmene.

Sekundærgrupper

Sekundærgrupper er mer formelle grupper som du er med i, og som du ikke har kontakt med hver dag. Eksempler på sekundærgrupper er idrettslag, skolekorps, kor og politiske eller religiøse ungdomsorganisasjoner. Dette er grupper du bevisst tar kontakt med og melder deg inn i. Elevrådet på skolen kan være en slik gruppe.

Aspirasjonsgrupper og referansepersoner

Ole Einar Bjørndalen under VM i skiskyting i Ruhpolding, Tyskland, 11. mars 2012. Foto.
Ole Einar Bjørndalen har vært referanseperson nummer én for mange skiskyttertalenter.

Aspirasjonsgrupper er grupper du sammenligner deg med og har lyst til å bli en del av. Driver du for eksempel med skiskyting som idrett, kan referansegruppen din i denne sammenhengen være skiskytterlandslaget.

Referansepersoner er mennesker du gjerne vil sammenligne deg med, eller som du vil ligne. Dette kan være idoler, som musikkstjerner og skuespillere, det kan være kjente mennesker som står for verdier du ser på som viktig, eller det kan helt enkelt være venner eller bekjente i omgangskretsen eller på jobben som du ser opp til og respekterer.

Dissosiasjonsgrupper

Dissosiasjonsgrupper er grupper du ikke ønsker å identifisere deg med. Dersom du for eksempel tar avstand fra folk som røyker, vil du gjøre alt for å ikke ligne på dem. På denne måten kan både mennesker du ser opp til, og mennesker du tar avstand fra, påvirke forbrukeratferden din.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs