Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsatferdChevronRight
  4. KjøpsatferdChevronRight
  5. VekstbehovChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vekstbehov

Vekstbehovene utgjør de to øverste nivåene i Maslows behovspyramide. Ifølge Maslow må de underliggende behovene være dekket, iallfall til en viss grad, for at vekstbehovene skal komme til overflaten.

Fiolinist Ragnhild Hemsing. Foto.
Å bli profesjonell fiolinist krever at man øver flere timer hver dag, og dét er nesten umulig å få til om man ikke lever under noenlunde gode og trygge materielle forhold.

Behovet for anerkjennelse og positiv selvoppfatning

Tåspissko. Foto.
Det krever som oftest mange år med hardt arbeid å realisere sine talenter.

Vi ønsker alle å føle oss verdsatt. Anerkjennelse og oppmuntring fra andre gjør oss glade og stolte og bidrar til en positiv selvoppfatning. I tillegg vokser vi på å påta oss utfordringer og mestre dem. Det er mye vi kan høste anerkjennelse for hos omgivelsene våre – arbeid og innsats, holdninger og atferd, men også utseende, klær og andre ytre egenskaper og eiendeler. Vi bedømmes ut fra hvordan vi framstår for andre, og da spiller også de tingene vi omgir oss med, ofte en viktig rolle.

Behovet for selvrealisering

På det høyeste nivået i Maslows pyramide finner vi behovet for selvrealisering. Med selvrealisering mener vi at et menneske utvikler og utnytter evnene, kunnskapene og kreativiteten sin til fulle. Maslow hevdet at dette behovet for personlig vekst og utvikling finnes hos alle mennesker, hele livet igjennom, selv om mange ikke får utnyttet hele sitt potensial – iallfall ikke hele tiden.

Finansmann og forfatter Tom Kristensen gir ut boka "En kule". Foto.
Tom Kristensen har gjort karriere som både finansmann og forfatter.

Hva vi opplever som selvrealisering, varierer fra person til person. Det er på dette høyeste nivået i behovspyramiden de individuelle forskjellene kommer tydeligst til syne. Den norske kriminalforfatteren Tom Kristensen (1955–) kan stå som et eksempel på en person som har utviklet flere ulike talenter. Han utdannet seg først til siviløkonom og ingeniør og jobbet innen bank, industri og finans. Så fikk han lyst til å utvikle sitt skrivetalent. Han begynte å skrive kriminalromaner og debuterte med boken En kule i 2001. Som krimforfatter har han brukt sin erfaring fra finansmiljøet og har hatt stor suksess.

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs