Hopp til innhold

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Situasjonsanalyse og markedsinformasjonChevronRight
 4. Markedsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
 5. Kjennetegn på måloppnåelseChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Kjennetegn på måloppnåelse

Emnet Markedsinformasjonssystem dekker følgende kompetansemål i læreplanen for faget markedsføring og ledelse 1:

 • «Eleven skal kunne gjøre rede for de viktigste komponentene i et moderne markedsinformasjonssystem.»
 • «Eleven skal kunne gjøre rede for ulike former for kvalitative og kvantitative markedsundersøkelser.»

Hvordan måler læreren om du har skaffet deg disse kunnskapene og ferdighetene? Se på oversikten nedenfor. Her får du noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet ditt.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse
Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse
Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse
 • Du kan gi en enkel forklaring på hva et MIS er.
 • Du kan forklare forskjellen mellom den interne og eksterne delen av MIS. Du kan også nevne ett eller to områder innenfor hver av de to delene.
 • Du kan forklare sammenhengen mellom MIS og markedsføringsledelse.
 • Du kan forklare hva markedsundersøkelser er, og hvorfor en bedrift bruker slike undersøkelser.
 • Du kan nevne minst to typer markedsundersøkelser som er presentert i kapittelet, og du kan gi eksempler på disse.
 • Du kan forklare forskjellen mellom kvalitative og kvantitative metoder.
 • Du kan forklare forskjellen mellom primær- og sekundærdata.
 • Du kan forklare forskjellen mellom skrivebords- og feltmetoder.
 • Du kan gi en enkel forklaring på hva et MIS er.
 • Du kan forklare forskjellen mellom den interne og eksterne delen av MIS. Du kan også nevne ett eller to områder innenfor hver av de to delene, og du kan gi minst ett eller to eksempler fra en reell bedrift.
 • Du kan forklare sammenhengen mellom MIS og markedsføringsledelse.
 • Du kan forklare hva markedsundersøkelser er, og hvorfor en bedrift bruker slike undersøkelser.
 • Du kan nevne minst fire typer markedsundersøkelser som er presentert i kapittelet, og du kan gi eksempler på disse.
 • Du kan delvis gjøre rede for bruksmåter, styrker og svakheter ved de ulike typer undersøkelser.
 • Du kan forklare forskjellen mellom kvalitative og kvantitative metoder og gi eksempler.
 • Du kan forklare forskjellen mellom primær- og sekundærdata og gi eksempler på begge typer data.
 • Du kan forklare forskjellen mellom skrivebords- og feltmetoder.
 • Du kan forklare utførlig hva et MIS er, og du vet hvorfor behovet for et godt MIS er større nå enn før.
 • Du kan forklare forskjellen mellom den interne og den eksterne delen av MIS. Du kan også nevne de ulike områdene innenfor begge de to delene, og du kan gi flere eksempler fra reelle bedrifter.
 • Du kan forklare sammenhengen mellom MIS og markedsføringsledelse.
 • Du kan forklare hva markedsundersøkelser er, og hvorfor en bedrift bruker slike undersøkelser.
 • Du kan nevne de ulike typer markedsundersøkelser som er presentert i kapittelet, og du kan gi eksempler på alle typene.
 • Du kan gjøre rede for bruksmåter, styrker og svakheter ved de ulike typer undersøkelser.
 • Du kan forklare forskjellen mellom kvalitative og kvantitative metoder, gi eksempler, samt gjøre rede for styrker og svakheter ved begge typene.
 • Du kan forklare forskjellen mellom primær- og sekundærdata og gi eksempler på begge typer data.
 • Du kan forklare forskjellen mellom skrivebords- og feltmetoder.
 • Du kan finne artikler i media som belyser temaene i kapittelet, og du kan bruke fagbegreper når du refererer innholdet i artiklene.

Læringsressurser

Markedsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs